Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Huisarts kan migraine langer zelf behandelen

PW Magazine 01, jaar 2013 - 02-01-2013
Huisartsen kunnen de NHG-standaard Hoofdpijn beter opvolgen dan nu het geval is. Dat blijkt uit onderzoek van arts-onderzoeker Ronald Zielman, die hierover publiceerde in het tijdschrift Cephalalgia.

Wat was de aanleiding?

“Patiënten met migraine komen eerst bij de huisarts terecht en worden voor een groot deel ook door de huisarts behandeld. In de praktijk zagen wij dat mensen bij een verwijzing naar de neuroloog vaak niet optimaal behandeld werden. We wilden daarom onderzoeken in hoeverre huisartsen de NHG-standaard Hoofdpijn naleven.”

Wat hebt u onderzocht en gevonden?

“Patiënten die op de poli neurologie van de Isala klinieken in Zwolle kwamen, hebben een vragenlijst ingevuld over hun hoofdpijnklachten. Daarnaast hebben we retrospectief hun medisch dossier bekeken. Hieruit bleek dat ongeveer 50% van de patiënten voor de verwijzing al triptanen gebruikten. Slechts 18% van de patiënten die twee of meer aanvallen per maand hadden, gebruikte profylactische medicatie. En van de mensen die last hadden van misselijkheid en braken gebruikte maar 12% anti-emetica.”

Wat betekenen deze resultaten?

“Huisartsen kunnen patiënten met migraine langer zelf behandelen voordat ze deze doorverwijzen naar een neuroloog. Ongeveer de helft van de doorverwezen patiënten gebruikt een triptan. Dit percentage is internationaal gezien relatief goed, maar het zou nog beter kunnen. Dat geldt nog meer voor het voorschrijven van anti-emetica en profylactische medicatie. We weten namelijk ook uit onderzoek dat neurologen vaak alsnog deze medicatie voorschrijven. Het zou beter zijn als patiënten al eerder in de zorgketen optimaal behandeld worden. Mijn advies aan huisartsen is daarom om de NHG-standaard Hoofdpijn zoveel mogelijk op te volgen.”

Document acties

Back to top