Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Het niveau van apotheken in Vietnam moet omhoog

PW Magazine 02, jaar 2013 - 10-01-2013
Tuberculosemiddelen zijn laagdrempelig verkrijgbaar in Vietnam. Din Hoa Vu, promovendus aan de Rijksuniversiteit in Groningen, deed onderzoek naar de kennis van apothekers en beschikbaarheid van tuberculosemiddelen in Hanoi.

Wat was de aanleiding?

“Er zijn aanwijzingen dat het door de Vietnamese overheid ingestelde programma voor de gratis en onder toezicht te verstrekken tuberculostatica niet bij iedereen populair is. Een steeds groter deel van de patiënten zou zich tot privéklinieken en private apothekers wenden. De vraag is of de kwaliteit van deze private voorzieningen voldoende is om tuberculose te behandelen.”

Wat hebt u onderzocht en gevonden?

“We hebben gekeken welke adviezen de openbare apothekers gaven nadat ze een neppatiënt in hun apotheek kregen. De neppatiënt simuleerde dat hij wel eens tuberculose zou kunnen hebben, voorts werd in de apotheken daarna ook nog een ‘papieren patiënt’ voorgelegd. Het onderzoek is uitgevoerd in 138 openbare apotheken in Hanoi. De resultaten waren teleurstellend, slechts 46% van de apotheken dacht bij de neppatiënt aan tuberculose. De vragenlijst met de papieren patiënt werd door 55% van de apotheken voldoende beoordeeld, dat wil zeggen met een adviesbehandeling in een tuberculosecentrum.”

Wat betekenen deze resultaten?

“De resultaten geven aan dat het niveau in de apotheken in Vietnam omhoog moet. Te veel wordt gewerkt met te laag opgeleide medewerkers, die vaak een opleiding van slechts twee jaar hebben gevolgd. Tuberculose is een belangrijke volksziekte in ontwikkelingslanden, bestrijding is nu meer dan nodig door het optreden van multiresistentie. Met behulp van Nederlands ontwikkelingsgeld (Nuffic) is dit project afgerond. De opleiding tot apotheker in Vietnam zal beter worden. Zo is nu het vak klinische farmacie ingevoerd in het curriculum. Daarin is expliciet aandacht voor malaria, tbc en hiv.”

Document acties

Back to top