Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Explosieve stijging van ADHD-medicatie

Gebruik in Denemarken vervijfvoudigd

PW Magazine 38, jaar 2013 - 20-09-2013
Het gebruik van ADHD-medicatie voor zes maanden of langer onder kinderen is vervijfvoudigd. Dat blijkt uit onderzoek bij kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. Deze trend is volgens de auteurs wereldwijd. Opvallend is dat ook het off-labelgebruik is toegenomen.

De Deense onderzoeker Søren Dalsgaard en collega’s gebruikten gegevens uit zes Deense nationale registers om een cohort samen te stellen van alle kinderen die tussen 1990 en 2001 werden geboren (n = 852.711). De onderzoekers letten daarbij op uitgifte van recepten met dexamfetamine, methylfenidaat of atomoxetine, sociaaldemografische kenmerken van de kinderen en hun ouders. Ze splitsen het gebruik van ADHD-medicatie in twee categorieën: korter dan zes maanden of langer dan zes maanden.

In alle groepen bleek het gebruik van ADHD-medicatie tussen 2003 en 2010 fors te zijn toegenomen. Ook bleek dat behandelaars deze medicatie in toenemende mate inzetten bij andere psychiatrische aandoeningen als autismespectrumstoornissen (ASD).

De toename van het aantal kinderen dat in de genoemde periode langer dan zes maanden ADHD-medicatie gebruikte, was 4,7-voudig, 6,3-voudig en 5,5-voudig bij respectievelijk kinderen met ASD, ADHD en andere psychiatrische stoornissen. Het gebruik van ADHD-medicatie door ADHD’ers nam vooral toe in de periode tussen 2008 en 2010. In 2010 nam 61% van de kinderen met de diagnose ADHD hiervoor medicatie. Van de kinderen met ASD gebruikte 16% ADHD-medicatie.

Trend

De explosieve toename in het gebruik van ADHD-medicatie is volgens de auteurs een wereldwijde trend. De Verenigde Staten is daarbij koploper. In dat land gebruikt 5% van de schoolgaande kinderen medicatie tegen ADHD. Alhoewel het gebruik in Europese landen lager is, is dezelfde trend zichtbaar in Nederland, Denemarken en Spanje, zo stellen de auteurs.

Ter vergelijking: de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) becijferde dat in Nederland het aantal gebruikers van ADHD-medicatie tussen 2005 en 2011 was toegenomen van 70.000 tot 200.000, een bijna drievoudige stijging. De getallen zijn echter niet helemaal vergelijkbaar, omdat hierin gebruik van ADHD-medicatie over alle leeftijden is meegenomen.

De onderzoekers vinden dat er nader onderzoek nodig is naar veiligheid en effectiviteit van ADHD-medicatie bij andere indicaties dan ADHD.

Document acties

Back to top