Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Driemaandelijkse controle bij diabetes soms overbodig

PW Magazine 23, jaar 2013 - 29-05-2013
Patiënten met diabetes gaan elke drie maanden voor controle naar de huisarts. Dat is echter niet in alle gevallen nodig. Bij patiënten met een goed ingestelde glucose- en cholesterolspiegel kan de controle net zo goed een keer per half jaar plaatsvinden.

Dat blijkt uit een studie, uitgevoerd in het kader van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. Dit is een structureel onderzoeksprogramma dat elke drie jaar wordt vastgesteld en goedgekeurd door het ministerie van VWS.

De huidige richtlijnen voor de behandeling van diabetes type 2 adviseren om patiënten elke drie maanden op controle te laten komen bij hun behandelaar. Uit het onderzoek bleek dat patiënten met goed ingestelde glucose- en cholesterolspiegels die zesmaandelijks op controle gingen, na 18 maanden dezelfde uitkomsten haalden als patiënten die dit driemaandelijks deden.

Als de zesmaandelijkse controle in de praktijk toegepast gaat worden, zal dit leiden tot vermindering van zorggebruik, verlaging van de werkbelasting van personeel in de zorg. De uitkomsten van dit onderzoek zijn opgenomen in de NHG-standaard Diabetes die binnenkort verschijnt.

Document acties

Back to top