Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Consumentenbond: fouten in medicatieoverzicht

PW Magazine 34, jaar 2013 - 16-08-2013
Uit een steekproef van de Consumentenbond onder negentien consumenten blijkt dat slechts in drie gevallen het medicatieoverzicht van de patiënt exact overeenkomt met dat van de huisarts en de apotheker.

In het slechtste geval week het overzicht van zowel huisarts als apotheek op zeven punten af van het eigen overzicht van de patiënt. Gemiddeld bevatten de overzichten van de huisarts drie fouten en die van de apotheker twee. In de steekproef kwam een paar keer verkeerd medicijngebruik naar voren waarvan arts noch apotheker weet had.

Verder zouden de zorgverleners zelden aanbieden om samen met patiënten het medicatieoverzicht te actualiseren.

De KNMP herkent de uitkomst van de steekproef van de Consumentenbond. De koepelorganisatie vroeg al eerder aandacht voor de knelpunten die een goed medicatieoverzicht belemmeren. Apothekers ontvangen geen vergoeding voor de arbeidsintensieve overdracht van medicatiegegevens. Ook is het nog lang niet altijd mogelijk om via een betrouwbare infrastructuur patiëntgegevens veilig uit te wisselen. Dat zijn volgens de KNMP voorwaarden om volledig aan de richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens te kunnen voldoen.

Document acties

Back to top