Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bivalirudine nauwkeuring doseren

PW Magazine 05, jaar 2013 - 29-01-2013
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert behandelaars de doseringsvoorschriften bij het antistollingsmiddel Angiox (bivalirudine) 250 mg nauwkeurig op te volgen bij patiënten die een percutane coronaire interventie (PCI, ‘dotteren’) ondergaan.

Bij deze patiënten moet een intraveneuze (IV) bolusinjectie van 0,75 mg/kg lichaamsgewicht onmiddellijk worden gevolgd door een IV infusie van 1,75 mg/kg/uur gedurende ten minste de duur van de interventie. Wanneer de IV bolus niet onmiddellijk wordt gevolgd door een IV infusie, resulteert dit in te lage plasmaconcentraties van bivalirudine. Daardoor komt de werkzaamheid mogelijk in gevaar. Bivalirudine is gecontraïndiceerd bij patiënten met ernstige nierfunctiestoornissen en bij dialysepatiënten.

Document acties

Back to top