Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apixaban: kleiner bloedingsrisico

PW Magazine 05, jaar 2013 - 31-01-2013
Apixaban geeft bij matig gestoorde nierfunctie minder risico’s op bloedingen dan dabigatran en mogelijk ook minder risico’s dan rivaroxaban.

Dat blijkt uit een subanalyse van de Aristotle-trial, zo schrijven auteurs uit de universiteitsziekenhuizen te Zürich en Leipzig [Eur Heart J 2012;33(22):2766-8].

De nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s) dabigatran, rivaroxaban en apixaban zijn inmiddels beschikbaar voor patiënten met atriumfibrilleren. Chronisch nierfalen is een contra-indicatie voor gebruik van de NOAC’s, maar minder bekend is dat dit ook geldt voor warfarine. Immers, chronisch nierfalen geeft intrinsiek al een verhoogd bloedingsrisico en toevoeging van elk antistollingsmiddel zal de bloedingsrisico’s verhogen.

Document acties

Back to top