Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aanvullende monitoring zichtbaar

PW Magazine 21, jaar 2013 - 22-05-2013
De Europese Unie (EU) heeft per 1 mei 2013 een nieuwe procedure ingevoerd voor de productinformatie van geneesmiddelen waarop de geneesmiddelenagentschappen extra nauwlettend toezien.

2013pw21p25Op de bijsluiter van deze geneesmiddelen staat dat zij zijn onderworpen aan ‘aanvullende monitoring’. Geneesmiddelen waarvoor dit extra toezicht geldt, bevatten in de bijsluiter en de productinformatie voor beroepsbeoefenaren, de Samenvatting van de productkenmerken (SPC), een zwarte gelijkzijdige driehoek op zijn punt, met een korte zin waarin wordt aangegeven wat de driehoek betekent: “Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring”. De zwarte driehoek zal in alle lidstaten van de EU worden gebruikt als herkenningsteken voor geneesmiddelen die onder dit extra toezicht staan. Het symbool zal vanaf het najaar van 2013 op de desbetreffende bijsluiters verschijnen. Het verschijnt niet op de buitenverpakking of het etiket van geneesmiddelen.

Document acties

Back to top