Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zorgverleners zetten invoering van LSP door

PW Magazine 49, jaar 2012 - 30-11-2012
KNMP, LHV, VHN en NVZ zetten de invoering van het LSP vanaf 1 januari 2013 door. Dat bleek op een persconferentie in Den Haag deze week na berichten in enkele media waarin werd gesteld dat apothekers en huisartsen bonussen zouden krijgen als veel patiënten instemmen met inzage in hun medische dossier. Ook was er twijfel of het LSP afdoende beveiligd zou zijn tegen hackers.

Het samenwerkingsverband van de zorgverleners, de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), weersprak die beweringen. "Er is geen sprake van bonussen", zei VZVZ-bestuurder Edwin Velzel. Apothekers krijgen van de zorgverzekeraars veertig cent per patiënt die instemt met opname in het LSP, huisartsen ontvangen zestig cent. Velzel: “Dat is voor huisartsen net genoeg voor een postzegel op de brief die ze naar patiënten sturen.”

Velzel en Wilna Wind van de NPCF wezen erop dat invoering van de LSP honderden doden en duizenden ziekenhuisopnames per jaar scheelt. Op jaarbasis besparen zorgverzekeraars € 30 tot 150 miljoen per jaar, vooral door te besparen op kosten doordat veel mensen door medicatiefouten moeten worden opgenomen in een ziekenhuis.

In een reactie liet de woordvoerder van de SP in de Tweede Kamer, Renske Leijten, weten dat ze bang is dat belangrijke medische gegevens op straat komen te liggen. Bovendien vindt ze veel onduidelijk over het LSP: “Patiënten weten niet waar ze straks ‘ja’ op moeten zeggen.” Ze vindt het ‘onverstandig’ om het al op 1 januari in te voeren.

Lea Bouwmeester van de PvdA is na eerder overleg donderdag met de betrokken partijen iets geruster: “Al moeten op een aantal vragen van mij nog antwoorden komen. Bijvoorbeeld: wie precies inzage heeft in de dossiers.” Ze zegt voorstander te zijn van een elektronisch patiëntendossier: “Maar het moet wel veilig zijn, hoewel je nooit honderd procent veiligheid kunt garanderen.”

Velzel liet weten dat bij pilots ingehuurde hackers al enkele keren vergeefs het systeem hebben geprobeerd te kraken. Ook zei hij dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) het VZVZ heeft gezegd dat zij geen ‘bijzondere risico’s’ ziet in het systeem zoals dat door de vereniging is gebouwd.

De VZVZ benadrukte dat het LSP anders is dan het EPD, dat vorig jaar door de Eerste Kamer werd verworpen. Zo is het LSP regionaal: er komen ongeveer vijftig districten waar zorgverleners met elkaar kunnen communiceren, met uitzondering van ziekenhuizen: die werken bovenregionaal. Alleen als een patiënt dat expliciet wenst, kunnen zijn gegevens landelijk worden uitgewisseld tussen zorgverleners. Verder krijgen in het LSP patiënten inzage in hun dossier en kunnen ze opvragen welke mensen deze gegevens hebben geraadpleegd.

Document acties

Back to top