Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Grote zorgen over financiële situatie apotheken

PW Magazine 26/27, jaar 2012 - 19-06-2012
De financiële situatie van een groot aantal zelfstandige apotheken neemt zorgelijke vormen aan. Apothekers moeten financieel ondraaglijke contracten tekenen met zorgverzekeraars. Dat meldt apothekerscoöperatie Napco. Het onderzoek bevestigt het beeld dat eerder naar voren kwam uit een enquête van de KNMP.
Grote zorgen over financiële situatie apotheken

Volgens de Nederlandse Apothekers Coöperatie Napco, met zeshonderd aangesloten zelfstandige apotheken, zijn de steeds verder dalende vergoedingen van zorgverzekeraars oorzaak van de financiële misère. De tarieven die apothekers ontvangen voor de terhandstelling van geneesmiddelen zijn niet meer kostendekkend.

Verder benadrukken de zelfstandige apothekers dat de zorgverzekeraars door hun macht de inhoud van contracten kunnen dicteren. In de praktijk betekent dit voor de apotheker ‘tekent u maar bij het kruisje’. Van echte onderhandelingen tussen zorgverzekeraar en apotheker is volgens Napco geen sprake. Apothekers moeten een contract tekenen onder heel slechte voorwaarden, die nu financieel ondraaglijk dreigen te worden.

Verder wijst de coöperatie op de problemen in apotheken als gevolg van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. Het apotheekpersoneel is veel tijd kwijt om dit beleid uit te leggen aan de balie. Want onder patiënten bestaat grote onduidelijkheid over welk geneesmiddel zij geleverd krijgen en of zij daarvoor moet bijbetalen.

Deze bevindingen bevestigen het beeld dat eerder naar voren kwam uit de KNMP-enquête onder 447 apotheken van begin maart. De KNMP concludeerde op basis van deze enquête dat prestatiebekostiging en vrije prijzen leiden tot grote problemen in de apotheken. Patiënten weten niet waar ze aan toe zijn en zorgverzekeraars contracteren nauwelijks verzekerde zorg.

Noodkreet

De lagere vergoedingen dwingen apothekers te werken met minder personeel. Volgens Napco lijdt de zorg die aan de patiënt besteed kan worden hieronder. Dit zou haaks staan op het voorgenomen beleid, waarin de zorgtaak van de apotheker nog meer accent moet krijgen.

De noodkreet van Napco staat niet op zichzelf.  Luidde de KNMP in maart al de noodklok, de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) verspreidde vorige week een persbericht over de financiële nood in de vijftig apotheken in eigendom van gezondheidscentra. Volgens de LVG is een gezonde exploitatie voor deze apotheken niet langer mogelijk. Daarnaast maken de directies van de gezondheidscentra zich zorgen over dreigend ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de apotheken. De werkdruk zou door het beleid van de zorgverzekeraars onaanvaardbaar hoog zijn.

Ook de tweehonderd apothekers met hoge goodwill-lasten, van wie er zo'n honderd zijn verenigd in de Stichting Jong Zelfstandige Apothekers (JZA), gaven onlangs in het Pharmaceutisch Weekblad aan zich grote zorgen te maken over de dalende inkomsten.

Document acties

Back to top