Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Voorwaardelijke toelating innovatieve geneesmiddelen

PW Magazine 16, jaar 2012 - 05-04-2012
Minister Schippers (VWS) wil dat innovatieve en duurdere geneesmiddelen voorwaardelijk worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Daardoor kunnen deze middelen na registratie sneller beschikbaar komen voor arts en patiënt.

Schippers stuurde daarover vorige week een brief naar de Tweede Kamer. Ze beschrijft daarin haar voornemen om innovatieve middelen snel beschikbaar te stellen aan patiënt en arts.

Voorwaarde is dat de hogere prijs van deze middelen ook wordt gerechtvaardigd door navenant betere behandelingsuitkomsten voor de patiënt en/of besparingen elders in de zorg. Of dat zo is moet blijken uit een vervolgonderzoek dat de minister zal instellen. De uitslag hiervan bepaalt of een geneesmiddel definitief wordt toegelaten tot het GVS.

Document acties

Back to top