Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Twijfel bij plaatjesremmers

PW Magazine 17, jaar 2012 - 27-04-2012
Trombocytenaggregatieremmers hebben mogelijk weinig nut bij mensen met een chronische nierziekte. Dat blijkt uit een meta-analyse die is gepubliceerd in Annals of Internal Medicine [2012;156:445-59].

De onderzoekers verzamelden studies waarin volwassenen met chronische nierziekte via randomisatie wel of geen trombocytenaggregatieremmer gebruikten. Ze vonden negen studies waarbij mensen met een acuut coronair syndroom werden onderzocht. Daarnaast kwamen ze nog 31 andere studies op het spoor. In deze studies werd onderzoek gedaan bij patiënten met of zonder een bekende maar stabiele hartziekte. Deze studies waren vaak niet primair gericht op nierpatiënten. Gegevens over nierpatiënten kwamen dus vooral uit subgroepanalyses.

Bij patiënten met chronische nierziekten zonder acute hartproblemen verlagen trombocytenaggregatieremmers het risico op een hartinfarct. Het effect op beroertes is bij deze patiënten echter onduidelijk, terwijl deze medicatie wel een verhoogde kans geeft op bloedingen. Bij nierpatiënten met een acute cardiovasculaire aandoening is dat verhoogde bloedingsrisico ook aanwezig, maar de trombocytenaggregatieremmers lijken bij deze groep de overleving niet te verbeteren.

Met de kwaliteit van de argumenten voor en tegen gebruik van deze medicatie is het slecht gesteld, concluderen de auteurs. Ook is niet duidelijk of de gevonden gegevens gelden voor specifieke groepen nierpatiënten, zoals dialysepatiënten.

Document acties

Back to top