Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tena staakt intakegesprekken door ontstane ophef

PW Magazine 33, jaar 2012 - 10-08-2012
Tena heeft de intakegesprekken over incontinentiemateriaal met Achmea-verzekerden voorlopig stopgezet. Dit naar aanleiding van de commotie in de media over patiëntgegevens die door apothekers aan de fabrikant zouden zijn geleverd.
Tena staakt intakegesprekken door ontstane ophef

In de strijd om zorgkosten verder terug te dringen heeft Achmea haar oog laten vallen op patiënten die incontinentiematerialen declareren bij de verzekeraar. Zij ontvingen van Achmea een brief met de aankondiging, dat zij benaderd zouden worden voor een intakegesprek over incontinentie. Achmea wil gebruikersprofielen opstellen om zo tot een maximale vergoeding per patiënt per dag te kunnen komen. Een groep van een paar honderd apothekers besloot de intakegesprekken uit te besteden aan Tena. Dit leidde tot grote beroering omdat patiëntgegevens aan Tena zijn afgegeven. De KNMP zegt in een reactie dat patiëntgegevens alleen met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt mogen worden verstrekt. Tena-woordvoerder Gertie Eikenaar reageerde donderdag dat de privacyrichtlijnen zorgvuldig zijn gevolgd, maar komt daar de volgende dag op terug: “Kennelijk zijn er losse eindjes”, bekent ze. “Tena heeft daarom besloten voorlopig geen intakegesprekken te zullen uitvoeren.” Het uitbesteden van de intakegesprekken is niet nieuw. Zo zijn Medithuis en Lensvelt Medical in Nederland actief op het gebied van incontinentieservices.

Incontinentiebroekjes

De keuze voor Tena is wel opmerkelijk, omdat Tena tevens de grootste fabrikant is van incontinentiematerialen. Achmea laat via de Volkskrant weten dat zij geen probleem hebben met een fabrikant die intakegesprekken voert; zij mogen volgens hen ook andere producten adviseren. “Je kunt je afvragen in hoeverre er sprake zal zijn van een onafhankelijk advies”, reageert Yvonne Groenstege van Farmaceutisch Bureau Amsterdam. Volgens haar wil Achmea de uitlevering van de relatief duurdere incontinentiebroekjes terugbrengen van 90% naar 40%. Volgens woordvoerder Femke Theunissen van Achmea is dat nergens vastgelegd. Groenstege: “waar het eigenlijk om draait is dat de zorgverzekeraar het zorgrisico afwentelt op apothekers. Het is aan de patiënt om te bepalen waarvoor die wel of niet wil betalen, niet aan de apotheker. Het zou fijn zijn als die discussie nu eindelijk eens gevoerd kon worden.”

Document acties

Reacties

10-08-2012 13:49
D.T. Hendriksz zegt:

Met de dagprijssystematiek kom je uiteindelijk uit op het herinvoeren van de katoenen luier. Wasbaar en herbruikbaar. Door de patient zelf vanzelfsprekend. Tijd van de patient is immers in de ogen van de beleidsmakers gratis.

Ook Depend heeft een service gelijk Tena. Niets mis mee.

In de Volkskrant is een Achmea directeur aan het woord die voorstander is van het gebruik van 24 uurs en zelfs 48 uurs luiers in de extramurale setting; laat hem eens zelf lopen met een dergelijke luier.

Achmea stelt met deze wijze van contracteren bij te dragen aan kostenbeheersing en de spillage terug te dringen. Makkelijk als je de zorgaanbieder een maximum bedrag betaalt en de verzekerde verder geheel vrij laat in keuze in prijs en volume. Deze systematiek wordt elders in de wereld afschuiven genoemd. Laat nu de VVD dat willen stoppen!

Aan de wijdbeense loop is in de nabije toekomst de Achmea verzekerde in het straat beeld te herkennen.

Laat nu Menzis en de andere verzekeraars maar komen met gezond verstand modellen.

Back to top