Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

TDM zinvol bij oncolytica

PW Magazine 48, jaar 2012 - 29-11-2012
Bloedspiegelbepalingen van de zogenaamde nieuwe ‘targeted’ kankertherapieën kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de klinische uitkomsten bij kanker.

Dit stellen onderzoekers uit Singapore en Australië [J Clin Oncol 2012;30(32):4017-25]. Tyrokinaseremmers en monoklonale antilichamen zijn goede kandidaten voor therapeutic drug monitoring (TDM). Bepaalde farmacokinetische parameters zoals de dalspiegels van imatinib, sunitinib, rituximab en cetuximab zijn voldoende gedocumenteerd om TDM reeds nu te rechtvaardigen. Deze middelen vertonen een enorme spreiding in dalspiegels bij de gebruikelijke dosering in mg/m2.

Document acties

Back to top