Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

SSRI’s: kans op beroerte

PW Magazine 44, jaar 2012 - 01-11-2012
Antidepressiva verhogen het risico op een beroerte als gevolg van intracraniële of intracerebrale bloedingen, al blijft dit risico absoluut gezien klein. Dat blijkt uit een meta-analyse gepubliceerd in Neurology.

De onderzoekers analyseerden zestien studies naar het gebruik van antidepressiva en het optreden van beroerten. In totaal waren hier meer dan 500.000 patiënten bij betrokken. De wetenschappers stelden vast dat personen die SSRI’s gebruikten 50% meer kans hebben op een intracraniële bloeding en een 40% verhoogd risico lopen op een intracerebrale bloeding dan mensen die deze medicatie niet gebruiken.

Volgens eerste auteur van de studie, dr. Daniel G. Hackam, werkzaam bij de Western University in London, is enige voorzichtigheid nodig bij de interpretatie van deze resultaten. Want deze typen beroerten zijn erg zeldzaam, dus ondanks het verhoogde risico blijft de kans op deze beroertes klein. Geschat wordt dat deze beroertes normaliter optreden bij 25 op de 100.000 personen per jaar. SSRI’s verhogen dit risico met tien beroertes per 100.000 mensen per jaar.

Document acties

Back to top