Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Pakketadvies CvZ 2012

PW Magazine 22, jaar 2012 - 31-05-2012
Het Pakketadvies CvZ 2012 is verschenen. In duizend bladzijden is op 6 april 2012 advies uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wat springt eruit? Allereerst dat men ‘streng en evenwichtig beoordeelt’, dat ‘gepast gebruik van gezondheidsvoorzieningen’ voorop staat en dat wordt overgegaan op een ‘risicogerichte extramurale geneesmiddelbeoordeling’. Dit laatste gegeven is voor de apotheker relevant. Immers tot nu toe werden alle nieuwe geneesmiddelen door de Commissie Farmaceutisch Hulp van het CvZ beoordeeld, en alleen bij positief advies kon, na goedkeuring van de minister, opname in het verzekerde basispakket plaatsvinden. Bij geneesmiddelen met een verwachte budgetimpact van minder dan € 2,5 miljoen per jaar zal de risicogerichte beoordeling van toepassing zijn. Als voorbeeld wordt genoemd het middel abirateron, dat nog via de oude systematiek is beoordeeld en op de GVS-lijst is geplaatst. De minister heeft voor dit middel al aangekondigd dat heroverweging op basis van de nieuwe richtlijn tot de mogelijkheden behoort. De nieuwe systematiek kan ook van invloed zijn op de adviezen voor het Farmacotherapeutisch Kompas. Als er geen verplichting meer is om geneesmiddelen vooraf te beoordelen zal – gelet op de drukke agenda van de CFH – niet altijd meer een CFH-advies in het Kompas verschijnen.

Document acties

Back to top