Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Overdosis astmamedicatie

PW Magazine 18, jaar 2012 - 04-05-2012
Een overdosis van salmeterol en fluticason gaf bij een jongen van 16 jaar ernstige bijverschijnselen in de vorm van een sympaticomimetisch syndroom met lactaatacidose.

De jongen had twee uur voor ziekenhuisopname 60 pufjes uit een salmeterol/fluticason-dosisaerosol geïnhaleerd. Bij aankomst in het ziekenhuis had de jongen ernstige sinustachycardie met laboratoriumafwijkingen: acidose, hypokaliëmie en hypofosfatemie. Na symptomatische behandeling herstelde de jongen zonder restverschijnselen [CJEM 2012;14 e-Pub].

Document acties

Back to top