Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa: ‘zorgverzekeraar op oude voet verder’

KNMP teleurgesteld over ‘mager’ onderzoek

PW Magazine 20, jaar 2012 - 11-05-2012
Zorgverzekeraars kopen vaak de vijf zorgprestaties voor verzekerde zorg als één prestatie in bij apothekers. Die conclusie is te trekken uit een quickscan van de Nederlandse Zorgautoriteit. Volgens de KNMP gaat de zorgautoriteit voorbij aan veel knelpunten voor apothekers.
NZa: ‘zorgverzekeraar op oude voet verder’

Alleen prestaties die verzekerde zorg vormen, zijn ingekocht door zorgverzekeraars, en geen enkele facultatieve prestatie. En: de vergoedingen voor farmaceutische zorg liggen iets onder het niveau van 2011. Verder zijn bijna alle aangeboden contracten getekend.

Zie daar de belangrijkste conclusies uit een quickscan die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gepubliceerd over de invoering van prestatiebekostiging en vrije prijzen. De NZa geeft in de scan echter geen informatie over wélke prestaties zijn ingekocht bij apothekers. De KNMP vindt de rapportage mede om die reden ‘veel te mager’ – de koepelorganisatie heeft dit ook gemeld aan de Tweede Kamer.

Wat de NZa niet heeft opgeschreven, maar desgevraagd aangeeft, is dat zorgverzekeraars de prestaties twee, drie, vier en vijf scharen onder de eerste prestatie ‘terhandstelling’.

De KNMP-enquête onder 447 apotheken gaf eenzelfde beeld: een fors deel van de verzekerde zorg is niet gecontracteerd in de openbare apotheek, zoals de begeleiding van patiënten rond opname en ontslag uit het ziekenhuis. “Zorgverzekeraars gaan op die manier toch een beetje op de oude voet verder”, stelt NZa-woordvoerder Hanneke Miedema.

Waarom zorgverzekeraars deze prestaties niet apart hebben ingekocht, verklaart de zorgautoriteit niet. Desondanks stelt de NZa dat zorgverzekeraars veel hebben gecontracteerd in de basiszorg. “Dat is een goede ontwikkeling, consumenten kunnen bij een apotheek in de buurt terecht.”

Miskenning

De NZa heeft zich voor deze scan alleen gebaseerd op de informatie van ‘enkele’ zorgverzekeraars – ook een belangrijk kritiekpunt van de KNMP. Uit deze informatie blijkt dat zorgverzekeraars 93% van de apotheken en 95% van de apotheekhoudende huisartsen hebben gecontracteerd. Dat geeft volgens de KNMP echter geen antwoord op de vraag in hoeverre de marktwerking succesvol is.

De NZa stelt dat deze quickscan ook niet is bedoeld om een ‘allesomvattend beeld te geven van de markt’. “Dit is een tussenrapportage die we aan VWS hebben gestuurd. De reactie van de KNMP is dan ook voorbarig”, aldus Miedema. De KNMP vindt deze opmerking van de NZa ‘een miskenning van de ernst van de situatie in de sector’, aldus woordvoerder Rob Sebes.

Conclusies over het functioneren van de prestatiebekostiging en vrije prijzen zal de zorgautoriteit pas in het najaar trekken. Dan verschijnt een volledige scan.

Document acties

Back to top