Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Netwerk-meta-analyse breekt onderzoeksresultaten open

PW Magazine 32, jaar 2012 - 09-08-2012
De analyse van resultaten uit klinisch onderzoek voor geneesmiddelregistratie en opstellen van richtlijnen is erg tijdrovend. Een zogeheten netwerk-meta-analyse helpt hierbij. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Gert van Valkenhoef van het UMC Groningen. Drie vragen aan van Valkenhoef.

Wat was de aanleiding voor de studie?

“Er is behoefte aan wetenschappelijk onderbouwde methodes om de ontwikkeling en markttoegang van medicijnen efficiënter en transparanter te laten verlopen. Nu zijn kennisoverdracht en beslissingen gebaseerd op documenten. Daardoor zijn ze moeilijk toegankelijk voor verdere analyse. Dat komt de transparantie en consistentie van het beslisproces niet ten goede.”

Wat heeft u onderzocht?

“Er is een kennissysteem ontwikkeld ter ondersteuning van de informatieoverdracht tussen de farmaceutische industrie en beoordelaars van het CBG. Informatie uit gerandomiseerd klinisch onderzoek wordt doelgericht opgeslagen. Vervolgens heb ik gekeken hoe een netwerk-meta-analyse deze informatie kan combineren om uiteindelijk de positieve en negatieve effecten van één of meer geneesmiddelen (en placebo) met elkaar te wegen. Het ADDIS systeem (Aggregate Data Drug Information System, http://drugis.org/addis) kan de kwaliteit van de beoordeling sterk verbeteren.”

Wat betekenen de resultaten?

“ADDIS richt zich specifiek op besluitvorming. Het systeem kan twee of meer geneesmiddelen vergelijken en de informatie op relevante punten samenvatten. De ontwikkelde software voert de netwerk-meta-analyse zelfstandig in kort tijdsbestek uit. Verder heb ik gekeken hoe netwerk-meta-analyse kan worden gebruikt om de afweging tussen de positieve en negatieve effecten van medicijnen te maken. Het blijkt dat dit een snelle en eenduidige baten/risico-analyse van geneesmiddelen mogelijk maakt.”

Document acties

Back to top