Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Moederzorg neutraliseert bijwerkingen dexamethason bij kind

PW Magazine 34, jaar 2012 - 23-08-2012
In een diermodel voor vroeggeboren kinderen kunnen de negatieve effecten van dexamethason worden tegengegaan door stimulering van het moedergedrag. Dit blijkt uit promotieonderzoek van neurowetenschapper Sanne Claessens, uitgevoerd aan het LUMC.

Wat was de aanleiding?

“Te vroeg geboren baby’s worden vaak behandeld met dexamethason om de longrijping te stimuleren. Uit de literatuur blijkt echter dat deze behandeling negatieve gevolgen kan hebben op de cognitieve vaardigheden later in het leven. We wilden onderzoeken of deze negatieve effecten kunnen worden tegengegaan.”

Hoe hebt u dat gedaan?

“We behandelden pasgeboren rattenpups met dexamethason. Binnen een week na de behandeling zagen we veranderingen in bepaalde hersengebieden. Deze veranderingen zouden de verminderde cognitieve vaardigheden op latere leeftijd kunnen verklaren. Lokale toediening van een glucocorticoïdereceptorantagonist in de hersenen vóór de dexamethasonbehandeling bleek deze veranderingen deels tegen te gaan. Vervolgens keken we naar de effecten later in het leven. We ontdekten dat het dagelijks oppakken van de pups om ze te markeren, resulteerde in een toename van het moedergedrag na terugplaatsing in het nest. Opvallend genoeg zagen we bij de gehanteerde pups nauwelijks negatieve effecten van dexamethason op de lange termijn. Dit in tegenstelling tot pups die we helemaal met rust lieten.”

Hoe komt dit?

“Het is bekend dat moederzorg de expressie van de glucocorticosteroïdereceptor in de hersenen beïnvloedt. Op deze manier kan moederzorg dienen als een interventiestrategie. Onze bevindingen benadrukken het belang van contact tussen vroeggeboren (couveuse)kinderen en de ouders.”

Document acties

Back to top