Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Minister zet druk op de zorgverzekeraars

Alleen basiszorg vergoeden is ‘te mager’

PW Magazine 26/27, jaar 2012 - 22-06-2012
VWS-minister Edith Schippers zet de zorgverzekeraars onder druk: alleen basiszorg van apothekers vergoeden is te mager, liet zij gisteren weten in een overleg met de Tweede Kamer. De meeste fracties zijn het met haar eens. Schippers besloot de overheveling van medisch-specialistische medicijnen deels pas in 2014 uit te voeren.
Minister zet druk op  de zorgverzekeraars

De minister wil dat de zorgverzekeraars vanaf volgend jaar meer geld uittrekken voor extra dienstverlening van apothekers, zei ze in een vergadering van de Kamercommissie van VWS. Schippers wil vooral dat innovatieve initiatieven meer worden gecontracteerd, zoals regelmatige controle op juist medicijnengebruik bij chronische patiënten.

KNMP en zorgverzekeraars zijn sinds kort in gesprek over hoe dit soort dienstverlening – prestatie elf – gehonoreerd moet worden. “Dit opnemen in de contractering voor volgend jaar moet op gang komen”, aldus Schippers. “Ik zie 2012 als een overgangsjaar, maar ik ga ervan uit dat vanaf volgend jaar meer prestaties gecontracteerd worden.” Als de onderhandelingen tussen de zorgverzekeraars en de KNMP over enkele maanden niets opleveren, dreigt de minister ‘zelf ook aan die tafel te gaan zitten, want er moet iets gebeuren’.

Die toezegging kwam na kritiek van onder meer de fractiespecialisten van PvdA, D66, SP en ChristenUnie dat de invoering van de vrije prijzen op 1 januari van dit jaar niet heeft geleid tot betere dienstverlening van apothekers. Dit omdat daarover vrijwel niets is afgesproken in contracten tussen apothekers en zorgverzekeraars.

Eeke van der Veen van de PvdA zei dat het beleid voor een vrijere markt wat betreft de apothekers, zeker sinds 1 januari van dit jaar, ‘erg is doorgeschoten’. Apothekers hebben volgens Van der Veen veel inkomen ingeleverd en extra bureaucratie erbij gekregen. Pia Dijkstra (D66) raadde minister Schippers aan de apothekers niet verder financieel te treffen. “Als apothekers en groothandel failliet gaan, gaat het preferentiebeleid aan haar eigen succes ten onder.”

Schippers zei verder dat het om technische redenen niet lukt alle medisch-specialistische geneesmiddelen in 2013 over te hevelen naar ziekenhuizen. Het gaat om oncolytica, fertiliteits- en groeihormonen. De overheveling zou een besparing opleveren van ongeveer € 50 miljoen per jaar. Reden is dat een deel van de middelen in het zogenoemde A-segment van de financiering van de ziekenhuiszorg vallen, waardoor ze niet aan concurrentie onderhevig mogen zijn.

Document acties

Reacties

29-06-2012 18:56
D.T. Hendriksz zegt:

De KNMP moet zich niet blij maken met een dode mus; verzekeraars zijn nu al bezig het scheppen van financiele ruimte voor deze prestaties: apotheken worden verplicht deze prestaties te verrichten om niet, zo kan de verzekeraar zien hoeveel er worden verricht om zo te kunnen berekenen met hoeveel de vergoeding voor de eerste prestatie omlaag kan! Immers die apothekers doen de overige prestaties toch uit het budget van de eerste prestatie?

Eerste prestatie is de zwaarste en wordt nog immer door de ZN/KNMP/LHV/IGZ verzwaard. Verhoging van de eerste prestatie en aparte vergoeding tegen reeele tarieven van de overige prestatie dient uitgangspunt te zijn van de KNMP bijdrage in de onderhandelingen. En uitgaan van de letter van de overeenkomst en niet van de geest. Die les moet de KNMP nu toch bekend zijn?

Back to top