Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Minder terugval met antipsychoticum

PW Magazine 26/27, jaar 2012 - 29-06-2012
Patiënten met schizofrenie hebben baat bij onderhoudstherapie met antipsychotica. Zij hebben minder vaak een terugval en ook de kwaliteit van leven lijkt te verbeteren. Wel moeten deze voordelen worden afgewogen tegen de bijwerkingen van antipsychotica, zoals gewichtstoename, sedatie en dyskinesie.
Minder terugval met antipsychoticum

Dit baseren Amerikaanse en Duitse onderzoekers in The Lancet op een systematische review van 65 onderzoeken met bijna 6500 patiënten. 80% van de patiënten met schizofrenie heeft binnen vijf jaar na stoppen van een antipsychoticum een terugval, meestal binnen enkele maanden of jaren. Deze review nam als eerste ook de bijwerkingen en de kwaliteit van leven mee in de beoordeling. De primaire uitkomstmaat was een relapse binnen zeven tot twaalf maanden. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 41 jaar en zij hadden gemiddeld veertien jaar schizofrenie. In de meeste studies werd het antipsychoticum ineens gestopt, slechts in tien studies werd het middel geleidelijk afgebouwd.

Het continueren van antipsychotica leidde tot een afname van het aantal terugvallen, gemeten na een jaar: 27% bij gebruik van een antipsychoticum en 64% bij placebo (RR 0,40, 95% BI 0,33-0,49, NNT 3). Depotpreparaten waren effectiever in het voorkomen van een terugval (RR 0,31, 95% BI 0,21-0,41) dan orale antipsychotica (0,46, 95% BI 0,37-0,57). Het meest effectief waren depotpreparaten met haloperidol (Haldol) en flufenazine (Anatensol). Het verschil tussen antipsychotica en placebo nam af naarmate de studie langer duurde. De uitkomsten suggereren ook een betere kwaliteit van leven bij gebruik van een antipsychoticum. Zoals te verwachten was, ervoeren antipsychoticagebruikers vaker gewichtstoename, bewegingsstoornissen en sedatie.

Een commentaar in The Lancet stelt dat de review weliswaar het effect van antipsychotica overtuigend aantoont, maar dat enkele belangrijke vraagstukken blijven bestaan. Waar geeft de patiënt zelf de voorkeur aan? Wat is de invloed op maatschappelijke participatie? En waarom hebben sommige patiënten toch een terugval ondanks continuering van antipsychotica? Bovendien is de mediane follow-up een half jaar, slechts een fractie van de tijd dat de patiënt ondersteuning nodig heeft van zorginstellingen [Lancet 2012;379(9831):2030-2031 en 2063-2071].

Document acties

Back to top