Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Maagverkleining: minder diabetesmedicatie

PW Magazine 18, jaar 2012 - 04-05-2012
Bariatrische chirurgie bij patiënten met overgewicht maakt dat er minder diabetesmedicatie nodig is. Prof. Bob Wilffert, dr. Eric van Roon en promovendus drs. Jan Peter Yska onderzochten het geneesmiddelgebruik na bariatrische chirurgie in het Medisch Centrum Leeuwarden. Drie vragen aan Wilffert.

Wat was de aanleiding?

“De hypothese is dat door bariatrische chirurgie de absorptie van geneesmiddelen verandert en door wijzigingen in het verdelingsvolume en veranderingen in de enterohepatische kringloop ook hun farmacokinetische eigenschappen. In ziekenhuis MCL te Leeuwarden is een database beschikbaar met gegevens van enkele honderden patiënten die een maagverkleining ondergingen: dus een goede start voor verder onderzoek”.

Wat hebt u onderzocht?

“Het eerste deel van ons onderzoek richtte zich retrospectief op het gebruik van veelgebruikte geneesmiddelen voor en na de chirurgische ingreep. Onze aandacht ging daarbij vooral uit naar het gebruik van orale antidiabetica, lipidenverlagende middelen en antihypertensiva. Immers na gewichtsreductie kan men verwachten dat deze middelen in lagere dosis of zelfs niet meer nodig zijn.

Wat hebt u gevonden?

“Deze hypothese werd bevestigd, er trad een prominente reductie op in gebruik en dosering van antidiabetica. Dit is in lijn met een zeer recente bevinding in de NEJM [Schauer PR et al. 2012] waarbij na 12 maanden een groot deel van de patiënten minder antidiabetica, antihypertensiva en lipidenverlagende middelen gebruikte. Wij breiden het onderzoek nu uit met een prospectief onderzoek naar geneesmiddelgebruik. Er komt een in-vitro-onderzoek waarin de sterk veranderde omstandigheden in het maagdarmkanaal na de chirurgische ingreep worden nagebootst. Uiteindelijk komt er een in-vivo-onderzoek naar de farmacokinetiek van geneesmiddelen, in het bijzonder naar preparaten met vertraagde afgifte voor en na chirurgie”.

Document acties

Back to top