Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

LHV adviseert niet meer over contracten

PW Magazine 44, jaar 2012 - 26-10-2012
De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en de regionale Kringen van de LHV onderhandelen niet meer namens hun leden met zorgverzekeraars over tarieven voor behandelingen. Ook geven zij geen advies meer over het wel of niet tekenen van contracten.

De belangenorganisaties voor huisartsen hebben dit de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) toegezegd. Volgens de toezichthouder kunnen huisartsen en zorgverzekeraars hierdoor beter tegemoet komen aan de individuele behoeften van patiënten, zoals ruimere openingstijden en nieuwe vormen van zorg. De LHV zal ook vastleggen wat medewerkers moeten doen als zij te maken krijgen met zaken waarvan zij vermoeden dat deze strijdig zijn met de Mededingingswet.

Begin dit jaar legde de NMa een boete op aan de LHV en twee van haar medewerkers vanwege adviezen die de vestigingsvrijheid voor nieuwe huisartsen beperken. De LHV heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Ook heeft de NMa actie ondernomen naar aanleiding van signalen van consumenten dat zij niet of erg moeilijk kunnen overstappen naar een andere huisarts.

Deze huisartsen hebben van de toezichthouder te horen gekregen dat de keuzevrijheid van de patiënt voorop moet staan en dat zij die niet mogen beperken door onderlinge afspraken. Volgens de NMa hebben de huisartsen aangegeven deze visie te delen en waar nodig actie te ondernemen.

Document acties

Back to top