Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Lekkende dialysevloeistoffen

PW Magazine 19, jaar 2012 - 11-05-2012
Patiënten moeten vijfliterzakken van de peritoneaaldialysevloeistof PhysionealClear-Flex voor gebruik goed controleren op lekken.

De firma Baxter constateerde recent dat het aantal klachten over lekkende zakken toeneemt. De lekkage ontstaat door scheuren van de zak bij verbreking van de lasnaden. Baxter wijst daarom in een brief aan zorgverleners op het belang van de gebruiksinstructies. Er zijn geen nadelige gevolgen voor patiënten gemeld. De fabrikant stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de lekkages.

Document acties

Back to top