Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Jonge vrouwelijke huisarts is de beste

Vaker behandeling volgens de richtlijnen

PW Magazine 05, jaar 2012 - 31-01-2012
Patiënten met een jonge vrouwelijke huisarts krijgen vaker behandeling volgens de richtlijnen dan patiënten met een oudere mannelijke huisarts. De kans op een betere en goedkopere behandeling is bij deze patiënten daarom groter.
Jonge vrouwelijke huisarts is de beste

Dat stelt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) op grond van onderzoek naar het voorschrijfgedrag van huisartsen.

Dat jonge vrouwelijk huisartsen de richtlijnen beter volgen kan verschillende redenen hebben. Wellicht is deze groep beter op de hoogte van de NHG-richtlijnen en/of minder gevoelig voor de marketing van de farmaceutische industrie, zo stelt het IVM in zijn rapport.

Regionale verschillen

Het IVM-onderzoek laat verder zien dat er grote regionale verschillen zijn in voorschrijfgedrag. Huisartsen in Midden- en Zuid-Limburg houden zich het minst aan de richtlijnen. In de regio’s Maastricht, Heerlen, Roermond en Weert doen huisartsen het aanmerkelijk slechter dan hun collega’s in de regio’s Almere, Lelystad en Zwolle. Volgens het IVM-rapport kan dit verschillende oorzaken hebben, zoals regionale gezondheidsverschillen, het beleid van zorgverzekeraars of regionale afspraken tussen zorgverleners.

De voorschrijfverschillen zijn het grootst bij de RAAS-remmers. Ter illustratie: 81% van alle gebruikers krijgt, landelijk gezien, de protonpompremmer die qua doelmatigheid de voorkeur heeft. Bij RAAS-remmers is dit slechts 14%. Het IVM vindt dat het voorschrijfgedrag bij deze middelen echt moet verbeteren.

Het instituut stelt voor dat het ministerie van VWS een vergoedingsbeleid gaat invoeren voor deze middelen, net zoals bij cholesterolverlagers. Alleen de goedkope varianten binnen een categorie therapeutisch gelijkwaardige geneesmiddelen worden dan nog vergoed.

Verder verschilt de mate waarin patiënten behandeling krijgen volgens de richtlijnen per zorgverzekeraar. Verzekerden bij de zorgverzekeraar Salland krijgen van hun huisarts het vaakst een behandeling volgens de NHG-richtlijnen. Daarna volgen Zorg en Zekerheid, Agis en Zilveren Kruis Achmea. Azivo staat helemaal onderaan op de lijst.

Monitor

Het IVM heeft dit rapport opgesteld op basis van de Monitor Voorschrijven Huisarts. Dit programma heeft het IVM opgezet in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland en informatiecentrum voor de zorg Vektis.

In de monitor worden 28 indicatoren berekend op basis van declaraties die apothekers en apotheekhoudende huisartsen bij hun zorgverzekeraars indienen. Deze cijfers zijn binnenkort ook toegankelijk voor individuele huisartsen. Zo kunnen huisartsen meer inzicht krijgen in hun eigen voorschrijfgedrag. Het rapport is te lezen op www.medicijngebruik.nl.

Document acties

Back to top