Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IUD beter dan pil, pleister of ring

PW Magazine 25, jaar 2012 - 22-06-2012
Langwerkende intra-uteriene anticonceptie (IUD), te weten het koperspiraaltje, koperimplantaat en hormoonspiraaltje, is effectiever dan de anticonceptiepil, -pleister of vaginale ring, ongeacht de leeftijd van de gebruikster. Dit blijkt uit een grootschalig prospectief Amerikaans onderzoek.
IUD beter dan pil, pleister of ring

In de Verenigde Staten is de kans op ongewenste zwangerschap opvallend veel hoger dan in andere ontwikkelde landen. In ongeveer de helft van de gevallen is onvoldoende werking van anticonceptie de oorzaak, waarbij vooral foutief gebruik een rol speelt. In dit verband mag worden opgemerkt dat juist in Nederland het gebruik van het spiraaltje nog steeds opvallend achterblijft bij de Verenigde Staten en andere westerse landen.

Het hier besproken onderzoek, gepubliceerd in de New England Journal of Medicine, werd opgezet om het gebruik van langwerkende IUD te stimuleren teneinde het aantal ongewenste zwangerschappen in de betreffende regio (St. Louis) omlaag te brengen [NEJM 2012;366:1998-2007]. De deelneemsters, van wie er bijna 7500 in de analyse zijn betrokken, kregen kosteloos de anticonceptie naar eigen keuze verstrekt.

Vergeleken werd het aantal ongewenste zwangerschappen bij IUD-gebruik en bij gebruik van andere anticonceptiemiddelen, waaronder ook depot-medroxyprogesteronacetaat (DMPA). Daarbij werd eveneens gekeken naar een mogelijke leeftijdsafhankelijke relatie, door de deelneemsters te verdelen in jonger dan 21 jaar of 21 jaar en ouder.

Bij de 7486 deelneemsters werden 334 ongewenste zwangerschappen gezien. Het aantal keren dat de anticonceptie faalde bedroeg in de IUD-groep 0,27 per honderd participant years, maar was bij gebruiksters van de pil, pleister of vaginale ring 4,55. Dit komt neer op een hazard ratio van 21,8 (95% CI, 13,7 - 34,9), gecorrigeerd voor leeftijd, opleidingsniveau en geschiedenis van ongewenste zwangerschap.

Bij vrouwen die de anticonceptiepil, -pleister of vaginale ring gebruiken was de kans op een ongewenste zwangerschap bij vrouwen jonger dan 21 jaar bijna twee keer zo hoog als bij vrouwen vanaf 21 jaar. Bij gebruiksters van de DMPA-injectie en van een IUD was het aantal zwangerschappen in beide leeftijdsgroepen zeer laag, ongeacht de leeftijd.

Document acties

Back to top