Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Immunoglobulinen stabiliseren alzheimer

PW Magazine 34, jaar 2012 - 21-08-2012
Immunotherapie met normaal immunoglobuline intraveneus lijkt de symptomen van de ziekte van Alzheimer gedurende een periode van drie jaar te stabiliseren. Dit blijkt uit een verlengde fase-II-studie, gepresenteerd op de Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2012 in Vancouver.

2012pw34p18Normaal immunoglobuline intraveneus is een mengsel van IgG-antilichamen, samengesteld uit bloedplasma van minimaal duizend donoren. Het brede spectrum aan antistoffen bevat ook antilichamen tegen amyloïd-beta, het eiwit dat bij de ziekte van Alzheimer neerslaat in de hersenen. Hiermee is het mogelijk een interessante therapie bij deze ziekte.

De onderzoekers voerden eerder een fase-II-studie uit onder 24 patiënten met milde tot matige alzheimer-dementie om de optimale dosering te vinden. Na afloop van het achttien maanden durende onderzoek boden zij proefpersonen de mogelijkheid de behandeling nog eens achttien maanden voort te zetten. Gedurende deze periode kregen alle zestien deelnemers de optimale dosering van 0,4 gram per kilogram lichaamsgewicht iedere twee weken.

De onderzoekers ontdekten dat bij de vier patiënten die gedurende de volledige follow-upperiode van drie jaar de optimale dosering hadden gekregen, geen verslechtering was opgetreden in cognitie, geheugen, dagelijks functioneren en stemming. Patiënten die aanvankelijk werden behandeld met placebo of andere doseringen gingen wel achteruit, maar de met immunoglobulinen behandelde patiënten deden het beter dan de placebogroep. Tot slot was bij de patiënten uit de placebogroep een verbetering te zien nadat zij overstapten op de behandeling met immunoglobulinen.

Deze resultaten zijn veelbelovend, omdat het de eerste keer is dat een behandeling voor de ziekte van Alzheimer een stabilisatie op een termijn van drie jaar laat zien. Met de huidige behandelmogelijkheden is slechts stabilisatie gedurende een periode van zes tot twaalf maanden mogelijk. De onderzoekers waarschuwen voor voorbarige conclusies, gezien de beperkte omvang en opzet van de studie. Bovendien vrezen zij voor off-label gebruik en schaarste van de beperkt beschikbare immunoglobulinen. Een fase-III-studie onder de naam Gammaglobulin Alzheimer’s Partnership (GAP) moet meer duidelijkheid geven. De resultaten worden in de eerste helft van 2013 verwacht.

Document acties

Back to top