Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

GIST: langer behandelen met imatinib

PW Magazine 17, jaar 2012 - 27-04-2012
Patiënten met gastro-intestinale stromatumoren die een hoog risico hebben op terugkeer van de ziekte kunnen beter drie jaar lang worden doorbehandeld met imatinib in plaats van één jaar. Dit verbeterde de ziektevrije overleving en de algehele overleving van deze patiënten, concluderen Scandinavische onderzoekers.

2012pw17p16Gastro-intestinale stromatumoren (GIST) zijn de meest voorkomende mesenchymale tumoren van het maagdarmkanaal. Deze kankervorm is zeldzaam: in Nederland zijn er jaarlijks zo’n 250 nieuwe gevallen. De gemiddelde leeftijd waarop deze tumorsoort zich presenteert is ongeveer 60 jaar.

GIST komen voornamelijk voor in maag en dunne darm maar soms ook in slokdarm, dikke darm of endeldarm. Overigens is een GIST in de maag niet hetzelfde als maagkanker, net zo min als dat een GIST in de darm darmkanker is.

De meeste GIST-patiënten hebben een mutatie in het zogenaamde KIT-gen of in platelet-derived growth factor receptor-alfa (PDGFRA). Deze mutaties zijn belangrijk voor de moleculaire pathogenese van de tumor. De maligniteit van GIST-tumoren varieert van verwaarloosbaar (bij de micro-GIST) tot heel agressief. Er zijn diverse schema’s beschikbaar om het risico op terugkeer van de ziekte te bepalen nadat de GIST chirurgisch is verwijderd.

Patiënten met gevorderde GIST reageren over het algemeen goed op imatinib of andere middelen die KIT en PDGFRA remmen. Op termijn echter verergert de ziekte bij de meeste patiënten. Imatinib toegediend gedurende twaalf maanden na chirurgische verwijdering van KIT-immunopositieve GIST verlengde de ziektevrije overleving vergeleken met placebo.

Terugkeer van GIST komt vaak voor tijdens de eerste jaren nadat adjuvante therapie met imatinib wordt gestaakt. Dit suggereert dat een behandeling van twaalf maanden wellicht te kort is. De Scandinavische onderzoekers hebben daarom een adjuvante behandeling met imatinib van één en drie jaar met elkaar vergeleken [JAMA. 2012;307(12):1265-72].

Hiervoor behandelden zij vierhonderd patiënten met KIT-positieve GIST die chirurgisch verwijderd was, met 400 mg imatinib per dag. Patiënten die drie jaar werden behandeld hadden een langere ziektevrije overleving dan de patiënten die één jaar werden behandeld (vijfjaars ziektevrije overleving van respectievelijk 65,6% en 47,9%) en hadden een langere algehele overleving (vijfjaars overleving 92,0% versus 81,7%). Imatinib werd goed verdragen maar respectievelijk 12,6% en 25,8% staakte het middel voortijdig.

Document acties

Back to top