Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Gebruik van foliumzuur rond de conceptie kan beter

PW Magazine 47, jaar 2012 - 21-11-2012
Het aantal vrouwen dat foliumzuur rond de zwangerschap gebruikt, stijgt sinds 2005 niet meer. Het aantal zwangerschappen met neuralebuisdefecten (NBD) daalt evenmin. Daarom bepleiten Lolkje de Jong en anderen dat overheid en apothekers hiervoor meer aandacht krijgen. Drie vragen aan De Jong.

Wat was de aanleiding?

“In Nederland wordt sinds 1993 geadviseerd rond de conceptie extra foliumzuur te gebruiken. We weten dat voedselverrijking met foliumzuur zinvol is: in diverse landen is aangetoond dat dit resulteert in minder NBD’s. Nederland heeft, zoals bijna alle Europese landen, gekozen voor een supplementenstrategie, die ook effectief is, mits goed geïmplementeerd. Voor Nederland als geheel is nooit precies vastgesteld hoe groot het effect ervan is. Er zijn wel gegevens uit bepaalde regio’s, met name Noord-Nederland, en uit andere Europese landen.”

Wat is daaruit gebleken?

“Registratiegegevens uit Noord-Nederland laten zien, zoals verwacht, dat een hogere prevalentie van foliumzuurgebruik de prevalentie van NBD’s verlaagt. De foliumzuurinname nam toe van 28% in 1996 naar 50% in 2005 en 49% in 2009. Het aantal NBD’s per 10.000 geboortes daalde van 13,2 in 1997 naar 7,7 in 2009. Een soortgelijke relatie is gevonden in gerandomiseerd en gecontroleerd interventieonderzoek, en als resultaat van interventiebeleid.”

Wat zijn de consequenties?

“Onze recente publicatie hierover [Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4512] is bedoeld als wake-up call. De overheid zou meer moeten investeren in voorlichting en eventueel in gratis foliumzuursupplementen. Apothekers en artsen op consultatiebureaus moeten foliumzuurgebruik nog meer onder de aandacht brengen en aanmoedigen.”

Document acties

Back to top