Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Farmacotherapeutisch expertisecentrum van start in Nijmegen

PW Magazine 24, jaar 2012 - 12-06-2012
Drie ziekenhuizen uit Nijmegen – het UMC St. Radboud, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en de Sint Maartenskliniek – hebben samen het Nijmeegse Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie opgericht (NECF). Doel is onder meer verbetering van het medicatiegebruik bij hoogrisicopatiënten. De opening van het centrum vindt 14 juni plaats met een symposium in Lent.
Farmacotherapeutisch expertisecentrum van start in Nijmegen

Het expertisecentrum is de bekroning van de een jarenlange samenwerking tussen de ziekenhuisapothekers, klinisch farmacologen, en artsen in de drie Nijmeegse ziekenhuizen. Tijdens zogeheten medicatieveiligheidsconsulten overleggen deze disciplines over de vaak complexe farmacotherapie bij hoogrisicopatiënten.

“We liepen al een tijd rond met de gedachte om een expertisecentrum op te richten voor de verbetering van de farmacotherapie, zowel in de eerste als de tweede lijn”, zegt Jacqueline Bos, ziekenhuisapotheker in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. “Maar we wilden eerst komen met een aantal concrete producten”.

Die zijn er inmiddels. Bos noemt een paar voorbeelden. “We hebben indicatiegerichte formularia ontwikkeld voor verschillende aandoeningen. Deze zijn gedacht vanuit de voorschrijver en geven per indicatie weer welke medicatie nodig is. Het bijzondere aan deze formularia is dat het medicatiebeleid is uitgestippeld per specifieke patiëntgroep, bijvoorbeeld kinderen, ouderen, of patiënten met een nierfunctiestoornis. Andere ziekenhuizen kunnen deze formularia van ons overnemen. Ze zijn makkelijk aan te passen aan de lokale situatie.”

Een ander resultaat is de instelling van een regionaal intoxicatieteam. “Dit team is supergespecialiseerd in de afhandeling van intoxicaties en is 24 uur per dag, 7 dagen per week  beschikbaar.”

Ook maakt het NECF zich hard voor onderzoek. “In samenwerking met ziekenhuizen uit Amersfoort en Zwolle voeren we de Preview-studie uit. Daarin kijken we of vermindering van medicatiefouten ook daadwerkelijk leidt tot minder events, zoals ziekenhuisopnames.”

Antistollingsmedicatie

Het NECF ontwikkelde een onderwijsprogramma voor arts-assistenten. Bos: “Deze weten als ze beginnen met werken nog helemaal niets van farmacotherapie bij hoogrisicopatiënten. We wijzen ze op het belang van het goed volgen van protocollen. Bij bijvoorbeeld antistollingsmedicatie luistert dat heel nauw. Moet je een antistollingsmiddel voor een operatie stoppen? Of is een overbrugging met bijvoorbeeld heparines nodig? Een fout hiermee kan leiden tot een bloeding of een CVA.”

Bos benadrukt het belang van een goede samenwerking tussen apothekers en voorschrijvers bij de verbetering van farmacotherapie bij hoogrisicopatiënten. “Omdat deze patiënten zich voortdurend tussen de eerste en tweede lijn bewegen, moet deze samenwerking er ook zijn in de eerste lijn.”

Het expertisecentrum wil haar kennis ook gaan delen met de eerste lijn. Daarom wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een digitaal informatieplatform. “Artsen en apothekers uit de eerste lijn kunnen hier informatie krijgen over complexe farmacotherapievraagstukken die spelen bij hoogrisicopatiënten.”

Daarnaast is goede communicatie tussen de eerste en tweede lijn belangrijk. “Zorgverleners in de eerste lijn moeten wanneer ze een medicatiebeoordeling uitvoeren wel weten welke patiënten wij hebben bestempeld als ‘hoogrisico’.”

Document acties

Back to top