Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

'Contractering onder de maat'

KNMP-enquête: verwarring alom over farmaceutische zorg

PW Magazine 11, jaar 2012 - 14-03-2012
Prestatiebekostiging en vrije prijzen leiden tot grote problemen in de apotheken. Patiënten weten niet waar ze aan toe zijn en zorgverzekeraars contracteren nauwelijks verzekerde zorg. Dat blijkt uit een KNMP-enquête onder 447 apotheken.
'Contractering onder de maat'

Minder dan 8% van de apothekers heeft de prestatie 'Begeleiding bij opname en ontslag uit het ziekenhuis' gecontracteerd

Patiënten zijn onvoldoende geïnformeerd over de nieuwe prijzen en vergoedingen van geneesmiddelen. Apotheekteams zijn veel tijd kwijt aan de balies met uitleg over de nieuwe regels en preferente geneesmiddelen blijken slecht beschikbaar. Apothekers verstrekken daardoor regelmatig op eigen initiatief een ander geneesmiddel, waardoor zij een financieel risico lopen. Verder blijkt dat zorgverzekeraars de vijf zorgprestaties die zijn aangewezen als verzekerde zorg, maar bij een gering aantal apothekers hebben ingekocht.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een door de KNMP gepubliceerd rapport over de veranderingen in de farmaceutische zorg. Naar aanleiding van dit rapport – gebaseerd op een enquête onder 447 van de 1997 apotheken – stelt de koepelorganisatie dat de invoering van prestatiebekostiging en vrije prijzen niet heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering. Partijen waren niet klaar voor het nieuwe bekostigingsstelsel.

All in-tarief

Dat prestatiebekostiging onvoldoende resultaat heeft opgeleverd blijkt onder andere uit het feit dat minder dan 8% van de apothekers de prestatie ‘Begeleiding bij opname en ontslag uit het ziekenhuis’ heeft gecontracteerd. 47% contracteerde de 'Instructie patiënt UR-geneesmiddelgerelateerd hulpmiddel' en 48% 'Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik'. Bovendien heeft geen enkele apotheker de facultatieve zorgprestatie kunnen contracteren. De prestatie 'Terhandstelling' hebben zorgverzekeraars wel massaal ingekocht: 97% van de apothekers. Gecontracteerd wil overigens niet zeggen dat zorgverzekeraars ook betalen voor die zorg. Zo blijkt dat sommige zorgverzekeraars het tarief voor terhandstelling beschouwen als een ‘all in-tarief’ en de overige prestaties vergoeden tegen nultarief of een eurocent.

Wetswijziging

De apothekers geven verder aan dat er veel mis is gegaan in het contracteerproces. 64% heeft pas na 1 december 2011 een eerste contractvoorstel ontvangen van de zorgverzekeraar. Veel apothekers konden hier vervolgens niet of nauwelijks meer over onderhandelen.

Slechts 1 op de 10 apothekers heeft het standaardcontract kunnen aanpassen aan de eigen situatie. Voor 63% van de apothekers blijkt de regionale dominantie van zorgverzekeraars de belangrijkste reden om een contract te tekenen. Volgens de KNMP blijkt hieruit dat er geen sprake is van een gelijk speelveld. De koepelorganisatie vindt daarom dat apothekers de kans moeten krijgen zich komend jaar op regionaal niveau te organiseren. Zij moeten gezamenlijk contractvoorstellen kunnen uitbrengen. Een wetswijziging zou apothekers die kans moeten bieden. Een andere aanbeveling van de KNMP is een vervroeging van het contracteerproces. Zorgverzekeraars zouden komend jaar op 1 juli apothekers een eerste contractvoorstel moeten doen.

Document acties

Reacties

14-03-2012 12:20
D.T. Hendriksz zegt:

Farmamagazine maart 2012 geeft antwoord op dit KNMP rapport. Jan Broeren: bevriezen van prijzen is bedoeld voro fabrikanten. Die laten het nu wel uit hun hoofd om de prijzen te verhogen! Henk Eleveld: Tekenen bij het kruisje? Was en is niet de bedoeling van Menzis!. En de ketens zien het volgens Farmamagazine ook anders dan de KNMP. Wordt zo een welles nietes discussie. Gelijk speelveld kan en zal er niet komen. 1 juli starten met onderhandelingen over contracten kan en zal er niet komen; begroting VWS is bepalend voor het budget farmacie. Verzekeraars weten eerst officieel de derde dinsdag van september waar zij zelf aan toe zijn. Verzekeraars hebben als enigen de zorgplicht. Hebben de regierol gekregen. De KNMP heeft het spel nog immer niet door. KNMP blijft op eenzelfde spoor zitten. Trekt aan dood paard. Moet wisselen van spoor. Proefproces Breskens kan uitkomst bieden. Dit rapport slaat nog geen deuk in het bekende pakje boter.

15-03-2012 18:27
D.T. Hendriksz zegt:

De KNMP moet zich toch eens verdiepen in de werkelijkheid van alle dag, de inrichting van het systeemmodel zorgstelsel 2006 en de onderliggende agenda van VWS en ZN. De verzekeraars zijn niet vrij om een eigen premie te berekenen. Begroting van VWS is bepalend. Contractvoorstellen kunnen dan ook pas na oktober worden opgemaakt door de verzekeraars. Een gelijk speelveld gaat ook niet lukken. Is expliciet niet de bedoeling van VWS. 1 partij moet de overhand hebben en dat zijn de verzekeraars. Als je dit spel doorhebt ben je dan ook geen voorstander van marktwerking in Nederland in de zorg.
Gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen. De KNMP zal nimmer gelijk krijgen.

Back to top