Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Combinatie linagliptine en metformine

PW Magazine 26/27, jaar 2012 - 29-06-2012
Jentadueto kreeg van de CHMP een positief advies.

Jentadueto is een combinatie van de DDP-IV-remmer linagliptine en metformine en bestemd voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 bij volwassenen, wanneer een behandeling met alleen metformine of sulfonylureumderivaten onvoldoende is.

Document acties

Back to top