Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Brocacef: toch levering generieke medicijnen

Akkoord Mosadex met Menzis over vergoeding

PW Magazine 45, jaar 2012 - 01-11-2012
Groothandel Brocacef heeft het besluit uitgesteld per 1 november te stoppen met de levering van ongeveer duizend preferente generieke medicijnen aan apothekers. Mosadex bereikte wel een akkoord met zorgverzekeraar Menzis over een distributievergoeding van 22 cent.
Brocacef: toch levering generieke medicijnen

Eén dag voor de deadline van 1 november besloten de zorgverzekeraars Achmea en VGZ toch met Brocacef te praten over een distributievergoeding voor preferente generieke medicijnen. Onder meer CZ was al in onderhandeling. Brocacef heeft de verzekeraars een maand extra tijd gegeven om in te stemmen met een voorstel voor een distributievergoeding van 35 cent per doosje.

Verlies

Half september kondigde Brocacef aan 1 november te willen stoppen met de distributie van duizend geneesmiddelen, omdat de groothandel hierop verlies lijdt. Brocacef zei onder andere de levering van atenolol, lisinopril en amlodipine te willen stoppen.

Eind vorige maand heeft de grootste groothandel, Mosadex, wel een akkoord bereikt met Menzis over een vergoeding. Per 1 januari 2013 betaalt Menzis per doosje 22 cent extra aan de fabrikant, die dat geld doorgeeft aan de groothandels. De extra betaling geldt voor twee jaar. “Die hogere vergoeding geldt voor al onze preferente middelen”, zegt een woordvoerder van Menzis. “Brocacef profiteert hier dus ook van.”

Menzis laat weten met Brocacef te willen praten, maar laat zich niet uit over de eis van Brocacef voor een vergoeding van 35 cent per doosje. De woordvoerder van Brocacef erkent dat de deal tussen Menzis en Mosadex de onderhandelingen iets moeilijker maakt.

In brieven aan de fabrikanten die Menzis vorige week stuurde, dringt de zorgverzekeraar er bij hen sterk op aan akkoord te gaan met deze oplossing. ‘Wij verwachten dat, indien u niet meewerkt, er een gerede kans is dat uw product niet meer geleverd kan worden door groothandel(s)’, aldus de brief.

Preferentiestatus

Menzis belooft leveranciers dat de prijsverhoging geen invloed heeft op de preferentiestatus van hun producten. De verzekeraar erkent in de brief dat de winstmarges op preferente geneesmiddelen ‘niet toereikend’ zijn voor distributie.

Nu krijgt Brocacef voor de distributie vaak een vergoeding van enkele centen. Zo kost een doosje met dertig tabletten lisinopril 25 cent, waarvan het bedrijf een vergoeding ontvangt van ruim een cent. Ook als Brocacef een vergoeding zou ontvangen van 35 cent zou het op veel preferente middelen verlies maken, maar de woordvoerder zegt dat het bedrijf dat compenseert met de winst die wordt gemaakt op de handel in niet door preferentie geraakte generieke medicijnen.

Enkele jaren geleden wees onafhankelijk onderzoek uit dat een bedrag van 35 cent per doosje een redelijke vergoeding zou zijn. In Duitsland geldt een vergoeding van 75 cent per doosje plus 3,5 % van de apotheekinkoopprijs.

Document acties

Reacties

05-11-2012 14:08
D.T. Hendriksz zegt:

Apotheken moeten tegen de AIP de medicijnen kunnen inkopen. De verzekeraars kopen immers zelf in en de leveranciers offreren aan verzekeraars en niet aan apothekers. Declaratie via de Z-index KNMP en tegen de AIP. Dan past het niet dat groothandels een extra opslag heffen op de inkoop door die apothekers en dat leveranciers weigeren te leveren tegen AIP aan die apothekers. Juridisch onjuist; je mag een apotheek niet verplichten tegen een lagere prijs te verkopen en tegen een hogere prijs in te kopen. Sinds 2012 zijn de tarieven voor zorg en handel gescheiden; tarief handel moet kostendekkend zijn en tarief zorg mag niet worden gebruikt als dekking voor verlieslatende handel. Ook dat tarief moet kostendekkend zijn. Grote verzekeraars erkennen deze gang van zaken; de fabrikant moet de AIP respecteren en mag geen extra kosten in rekening brengen of doen brengen! Hoe de fabrikant zijn waren bij de apotheek krijgt is zijn probleem; AIP is de AIP. Apotheken betalen nu jaarlijks een 25.000 euro per jaar bovenop de AIP om preferente middelen in de apotheek te krijgen. Dat is dus strafbaar! Fabrikanten mogen dat niet doen!

Laat de juristen van de KNMP hier maar een zaak van maken; het treft immers alle apotheekhoudenden en treft ook de Z-index Taxe!

Back to top