Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Boceprevir + raltegravir optie bij co-infectie HCV en hiv

PW Magazine 40, jaar 2012 - 04-10-2012
De combinatie van de nieuwe hepatitis C-proteaseremmer boceprevir en de hiv-integraseremmer raltegravir kan veilig worden toegepast bij patiënten met een co-infectie van hepatitis C (HCV) en hiv. Dat blijkt uit interactieonderzoek van ziekenhuisapotheker Klaartje de Kanter aan het UMC St Radboud te Nijmegen.

Wat was de aanleiding?

“Een co-infectie van HCV en hiv komt relatief veel voor. Het nieuwe middel boceprevir is een aanwinst voor de behandeling van hepatitis C, maar geeft ook interacties met de meeste antiretrovirale middelen die worden toegepast in de eerstelijnsbehandeling van hiv. Dit komt onder andere door remming van het enzym CYP3A4, maar mogelijk spelen ook andere mechanismen een rol. Op theoretische gronden verwachten we geen interacties met de hiv-integraseremmer raltegravir. Om dit te kunnen bevestigen, hebben we een interactiestudie uitgevoerd.”

Hoe heeft u dit gedaan?

“We hebben 24 gezonde vrijwilligers gedurende tien dagen behandeld met boceprevir, gevolgd door een eenmalige toediening van raltegravir op dag tien. Vervolgens hebben we de spiegels van beide middelen gemeten en vergeleken met de spiegels van een eenmalige toediening van raltegravir bij dezelfde proefpersonen.”

Wat is de conclusie?

“Boceprevir heeft geen invloed op de farmacokinetiek van raltegravir. Dit maakt raltegravir een geschikt middel in combinatie met boceprevir bevattende HCV-behandeling. Vervolgonderzoek bij patiënten met een HCV/hiv co-infectie loopt al; de voorlopige resultaten hiervan zijn positief. Binnen de Nederlandse Vereniging voor HIV Behandelaren (NVHB) is daarom afgesproken deze combinatie al in de praktijk toe te passen en hierover gegevens te verzamelen.”

Document acties

Back to top