Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Betere plaatjesremming, zelfde uitkomst

PW Magazine 47, jaar 2012 - 20-11-2012
Prasugrel resulteert in krachtiger plaatjesremming dan clopidogrel. In een vergelijkende studie werd echter geen verschil in klinische uitkomsten gevonden. Volgens de auteurs had hun studie mogelijk onvoldoende power.
Betere plaatjesremming, zelfde uitkomst

De 2564 deelnemers van het onderzoek [JAMA 2012;308(17):1785-94, doi:10.1001/jama.2012.17312] waren patiënten met acuut coronair syndroom die geen revascularisatie hebben ondergaan. De helft werd behandeld met prasugrel (5 of 10 mg per dag), de andere helft met clopidogrel (75 mg per dag), in beide gevallen gecombineerd met acetylsalicylzuur. De plaatjesreactiviteit werd op verschillende momenten tussen nul en dertig maanden gemeten, uitgedrukt in PRU’s (P2Y12 reaction units). Het belangrijkste samengestelde eindpunt was overlijden met cardiovasculaire oorzaak, het optreden van een myocardinfarct of een beroerte binnen dertig maanden.

Prasugrel resulteerde in betere plaatjesremming, ongeacht leeftijd, gewicht of dosis. Bij deelnemers jonger dan 75 jaar en met een gewicht van minimaal zestig kilo waren de gemiddelde PRU-waarden na dertig dagen in de prasugrel- en clopidogrelgroep respectievelijk 64 en 200 (p < 0,001); dit verschil bleef daarna ongeveer gelijk. Bij deelnemers onder de zestig kilo waren de PRU-waarden na dertig dagen respectievelijk 139 en 209, bij 75-plussers respectievelijk 164 en 222.

Anders dan verwacht waren er geen significante verschillen in het primaire eindpunt. Na dertig maanden was het aantal ischemische gebeurtenissen in de prasugrel- en clopidogrelgroep respectievelijk 160 (17,2%) en 180 (18,9%) (p = 0,29). Evenmin werd een verband gevonden tussen PRU-waarden van deelnemers die na dertig dagen het primaire eindpunt bereikten (n = 214) en van degenen die dat niet deden (n = 1794).

Deze resultaten lijken erop te wijzen dat bij farmacotherapeutisch behandelde patiënten met een acuut coronair syndroom de PRU-waarden geen sterk verband hebben met ischemische gebeurtenissen. Mogelijk is het mechanisme waarmee ischemische gebeurtenissen opnieuw optreden anders bij patiënten die gedotterd worden: bij hen is verlaging van de PRU-waarden heel belangrijk. Verder had deze studie wellicht onvoldoende power om de trend richting minder ischemische gebeurtenissen bij gebruik van prasugrel significant te maken.

Document acties

Back to top