Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Artsen onderzoeken invloed Mededingingswet

PW Magazine 08, jaar 2012 - 16-02-2012
Artsenfederatie KNMG gaat onderzoeken wat het effect is van de Mededingingswet op de marktwerking in de zorg. Discussies over mededinging staan volgens de artsen veel samenwerkingen in de weg.

Een onafhankelijk onderzoek moet inzicht geven in de (on)mogelijkheden van samenwerkingsverbanden in de zorg. Staat de (interpretatie van de) wet samenwerking in de weg?

Volgens de KNMG leveren samenwerkingsverbanden of fusies in de sector een bijdrage aan kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Vaak ontstaat echter bij deze voornemens discussie over de vraag of deze samenwerking in strijd is met de Mededingingswet.

Naar verwachting in de herfst van dit jaar zal de KNMG de onderzoeksresultaten presenteren.

Document acties

Back to top