Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

App voor doelmatig voorschrijven

PW Magazine 37, jaar 2012 - 06-09-2012
De Orde van Specialisten heeft een app ontwikkeld met voor medische specialisten therapeutisch gelijkwaardige alternatieven voor geneesmiddelen, met bijbehorende prijzen.

De lancering van de app ‘Recept prijs’ is onderdeel van een campagne rond doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen door medisch specialisten. De Orde van Specialisten wil met deze campagne actief bijdragen aan het betaalbare zorg van hoge kwaliteit.

In 2011 publiceerden de specialisten de Leidraad doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen door medisch specialisten. De leidraad adviseert de generieke namen van geneesmiddelen te gebruiken bij het voorschrijven. Ook bevordert die waar mogelijk een geneesmiddel voor te schrijven dat door meerdere fabrikanten wordt geleverd.

Daarnaast krijgen de specialisten het advies na te gaan of gelijkwaardige goedkopere therapeutische alternatieven beschikbaar zijn. De app is in samenwerking met het ministerie van VWS ontwikkeld.

De app is te downloaden via AppStore en AndroidMarket.

Document acties

Back to top