Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Anti-kankereffect acetylsalicylzuur kleiner dan gedacht

PW Magazine 34, jaar 2012 - 15-08-2012
Een nieuwe studie ondersteunt de stelling dat dagelijks gebruik van acetylsalicylzuur leidt tot minder sterfte door kanker, maar toont dat dit effect mogelijk niet zo groot is als uit eerder onderzoek naar voren kwam.

De studie concludeert dat, hoewel het inmiddels verzamelde bewijs bemoedigend is, het nog steeds te vroeg is om dagelijks gebruik van aspirine tegen kanker aan te raden. Want zelfs in lage doseringen verhoogt dit middel het risico op inwendige bloedingen

De studie, uitgevoerd door een team van epidemiologen van de American Cancer Society, is gepubliceerd in het Journal of the American Cancer Institute.

In maart 2012 publiceerden onderzoekers van de Oxford University een analyse van gegevens uit 51 gerandomiseerde trials. Ze berekenden dat dagelijks gebruik van acetylsalicylzuur het risico op kankersterfte met 15% reduceert. Deze reductie zou toenemen bij langdurig gebruik. Zo brengt vijf jaar lang dagelijks gebruik het risico op kankersterfte terug met 37%.

Maar in de nieuwe studie schrijven hoofdauteur Eric J. Jacobs en collega’s dat de grootte van het effect van dagelijks gebruik van acetylsalicylzuur nog onzeker is.

Voor hun studie analyseerden Jacobs en zijn collega’s de gegevens van meer dan 100.000 overwegend oudere personen die deelnamen aan de Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort. Geen van hen had kanker bij de start van de studie. In de studie werden ze 11 jaar lang gevolgd.

Acetylsalicylzuur geeft de grootste risicoreductie bij kankersoorten die optreden in het maagdarmstelsel, een risicovermindering van maar liefst 40%. Kankersoorten die elders in het lichaam voorkomen, treden door dagelijks gebruik van acetylsalicylzuur ongeveer 12% minder vaak op.

De onderzoekers stellen dat het nog te vroeg is om dagelijks gebruik van acetylsalicylzuur ter preventie van kanker aan te bevelen. Richtlijnschrijvers zullen de baten en risico’s van acetylsalicylzuur in dezen moeten afwegen.

Document acties

Back to top