Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Als kind al dik: later ziekterisico’s

PW Magazine 09, jaar 2012 - 02-03-2012
Mensen die al vanaf kindertijd overgewicht hebben, kampen vaker met diabetes type 2, hypertensie, verhoogde LDL-cholesterolspiegels en atherosclerose in de halsslagaders. Mensen die nu een normaal gewicht hebben, maar vroeger dik waren, hebben niet meer cardiovasculaire risicofactoren dan personen die altijd een normaal gewicht hadden.
Als kind al dik: later ziekterisico’s

Dat blijkt uit Fins onderzoek, gepubliceerd in The New England Journal of Medicine [2011;365:1876-85].

Obesitas in de kindertijd is in verband gebracht met een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen. Nog niet bekend was of dit risico minder groot is bij personen die in hun kindertijd obesitas hadden maar niet als jongvolwassene.

Daarover wilden de onderzoekers onder leiding van Markus Juonala meer weten. Ze analyseerden de gegevens van vier prospectieve cohortsudies die keken naar de body mass index (BMI) tijdens de kindertijd en in de jongvolwassenenperiode. De gemiddelde duur van de follow-up was 23 jaar. Om overgewicht te bepalen gebruikten de onderzoekers internationale leeftijds- en geslachtsspecifieke afkappunten voor overgewicht en obesitas voor kinderen. Voor volwassenen gebruikten ze als afkappunt een BMI van 30.

Van 6328 personen waren gegevens beschikbaar. Mensen die vanaf de kindertijd tot volwassenenleeftijd obesitas hadden, lieten een verhoogd risico zien op diabetes type 2 vergeleken met personen met een normale BMI. Ook hadden ze een verhoogde kans op hypertensie, verhoogde LDL-cholesterolspiegels, verlaagde HDL-cholesterolspiegels, verhoogde triglyceride-spiegels en atherosclerose in de halsslagaders.

Personen die gedurende hun kindertijd wel overgewicht of obesitas hadden, maar op volwassen leeftijd niet meer, hadden vergelijkbare cardiovasculaire risicofactoren als personen die vanaf hun kindertijd tot hun volwassenentijd een normale BMI hadden.

Het risico op diabetes type 2 bij obese volwassenen was, ongeacht of ze in hun kindertijd overgewicht hadden, viermaal zo groot als bij niet-obese volwassenen die als kinderen overgewicht of obesitas hadden.

Ook ontdekten de onderzoekers dat obese volwassenen, ongeacht de BMI in hun kinderjaren, ongeveer twee keer zo hoog risico hebben op hypertensie en dyslipidemie als personen die overgewicht hadden in hun kinderjaren maar niet meer op volwassen leeftijd.

De onderzoekers stellen dat obesitas op kinderleeftijd voorspellend is voor obesitas op volwassenenleeftijd.

Document acties

Back to top