Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herbeoordeling aliskiren

PW Magazine 05, jaar 2012 - 03-02-2012
De baten-risicobalans van aliskiren-bevattende geneesmiddelen (Rasilamlo, Rasilez, Rasitrio, Riprazo en Sprimeo) wordt herbeoordeeld.

Dit concludeert het CHMP nadat het Altitude-onderzoek met aliskiren bij diabetespatiënten is stopgezet. De behandelde patiënten hadden in dat onderzoek significant meer cardiovasculaire bijwerkingen en nierbijwerkingen dan de placebogroep.

Het CHMP raadt artsen aan aliskiren-bevattende geneesmiddelen niet voor te schrijven aan diabetespatiënten in combinatie met ACE-remmers of angiotensine-receptorblokkers. Artsen dienen bij diabetespatiënten die de betreffende combinatie gebruiken, de behandeling met aliskiren te stoppen en alternatieve behandelwijzen te overwegen.

Aliskiren is een bloeddrukverlagend middel dat wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met essentiële hypertensie. De studie die is stopgezet onderzocht of aliskiren het risico op ziekte en overlijden door cardiovasculaire complicaties of hart- of niercomplicaties kon verminderen bij type 2-diabetespatiënten met een verminderde nierfunctie of cardiovasculaire aandoening. Bij het merendeel van de patiënten in de studie was de bloeddruk normaal. De firma Novartis Pharma heeft inmiddels een brief aan zorgverleners gestuurd.

Bron: CBG

Document acties

Back to top