Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zorgverleners: beter communiceren

PW Magazine 48, jaar 2011 - 01-12-2011
Veel medicatie van patiënten wijzigt rondom een ziekenhuisopname. Dat concludeert Rutger Stuffken in zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht.

Veelal gebeurt dit bewust, maar soms ook onbewust of onbedoeld als gevolg van onvolledige informatie bij de behandelende artsen over reden en gebruik van de medicatie. Stuffken vindt continuïteit van farmaceutische zorg een belangrijk aspect van een veilige behandeling met geneesmiddelen. Betere communicatie hierover tussen de diverse zorgverleners is daarom gewenst. Rutger Stuffken promoveerde op 23 november 2011.

Document acties

Back to top