Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Werkzaamheid adalimumab vermindert door antilichamen

PW Magazine 18 / 19, jaar 2011 - 06-05-2011
Bijna een derde van de patiënten met reumatoïde artritis die gedurende drie jaar adalimumab gebruiken, ontwikkelt anti­lichamen tegen dit middel. Hierdoor vermindert de werkzaamheid. Drie vragen aan dr. Gertjan Wolbink (Reade centrum voor revalidatie en reumatologie Reade in Amsterdam) die hiernaar onderzoek deed.

Waarom dit onderzoek?

“We willen begrijpen waarom sommige mensen onvoldoende reageren op een behandeling zodat we de therapie kunnen verbeteren. Antilichaamvorming tegen biologicals is een bekend fenomeen, maar er zijn relatief weinig goede studies op dit gebied. Onze studie is een van de eerste die de langetermijnassociaties van medicijnspiegels, antistofvorming en klinische respons beschrijft. Assays om antistofvorming te meten zijn lastig en tot voor kort waren zij alleen beschikbaar binnen de farmaceutische industrie. Door zelf assays op te zetten voor medicijnspiegels en antistofvorming hebben we deze studie kunnen doen.”

Wie krijgt antilichamen, wie niet?

“Een goede vraag waar we nog geen antwoord op weten. We zagen wel dat patiënten die het immunosuppressivum methotrexaat gebruiken minder vaak antistoffen hadden.”

Wanneer geef je methotrexaat erbij?

“Bij de behandeling van reumatoïde artritis passen we adalimumab meestal toe in combinatie met methotrexaat. Voor een aantal ziektes, zoals psoriasis en de ziekte van Bechterew, wordt adalimumab als monotherapie gebruikt. Om harde uitspraken te doen is eerst een vergelijkende prospectieve studie nodig. Deze studies zijn tot op heden niet gedaan.”

Document acties

Back to top