Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Verzet industrie tegen inperking antibiotica

Veesector wil verbod op bepaalde reserveantibiotica

PW Magazine 17, jaar 2011 - 22-04-2011
De Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland (Fidin) verzet zich tegen het plan van de veesector om een verbod in te stellen op het gebruik van bepaalde reserveantibiotica. De KNMP is voorstander van een dergelijk verbod.
Verzet industrie tegen inperking antibiotica

Het Productschap Vee en Vlees (PVV) wil gebruik van reserveantibiotica – fluorchinonolonen en de derde en vierde generatie cefalosporines – in de veesector helemaal uitbannen. Gebruik van deze middelen bij dieren zorgt ervoor dat bacteriën resistent worden tegen deze antibiotica die bij mensen een laatste redmiddel kunnen zijn.

Terughoudendheid

In een brief die dagblad Trouw in handen kreeg, gaat de Fidin hier tegenin. Er moet geen verbod komen op deze middelen, vinden de fabrikanten, een restrictief beleid bij deze middelen is voldoende. “Een verbod gaat te ver. Wij houden ons aan de WHO-richtlijnen, die een grote terughoudendheid voorschrijven bij de toediening van reserveantibiotica. Om onnodig leed bij dieren te voorkomen, is het belangrijk dat deze middelen toch beschikbaar blijven”, zegt Björn Eussen, secretaris van de Fidin.

Het streven van het PVV naar een verbod ligt in lijn met de eis die staatssecretaris Bleker van Landbouw de veesector oplegde om het antibioticagebruik voor 2012 te halveren. Haalt de veesector deze reductie niet, dan dreigt Bleker de voorschrijf- en apotheekfunctie van dierenartsen te ontkoppelen.

De KNMP deelt het standpunt van het productschap om het gebruik van bepaalde reserveantibiotica helemaal uit te bannen uit de veesector. Woordvoerder Lennart Salemink: “Uitzonderingen zijn mogelijk, zij het onder heel strikte voorwaarden.”

Ook steunt de KNMP het voornemen van staatssecretaris Bleker de voorschrijf- en apotheekfunctie van dierenartsen te ontkoppelen, mocht de veesector de afgesproken reductie niet halen. “Ontkoppeling van deze functies zorgt voor een extra check voordat antibiotica afgeleverd worden.”

Compensatie

De vraag rijst waarom de KNMP de reuring rondom antibioticagebruik in de veesector niet aangrijpt om de apotheker als leverancier van diergeneesmiddelen te profileren. Levering van diergeneesmiddelen zou apothekers enige compensatie kunnen geven voor de verliezen door het preferentiebeleid.

“Op zich een logische gedachte”, vindt KNMP-woordvoerder Salemink. “Maar diergeneesmiddelen vormen een bijzondere tak van sport. We zien weinig kansen deze ingewikkelde materie over te nemen. Kippen reageren bijvoorbeeld heel anders op antibiotica dan paarden. Bovendien zijn apotheken juist in agrarische gebieden vaak dun gezaaid.”

Salemink geeft aan dat de KNMP de handen vol heeft aan haar huidige takenpakket. Apothekers naar voren schuiven als mogelijke leveranciers van diergeneesmiddelen valt hierbuiten. “We richten ons vooral op de profilering van apothekers in de eerstelijnszorg.”

Document acties

Reacties

Anoniem
22-04-2011 23:54
zegt:

Het Productschap heeft het bij het rechte eind. Resistentie is EN een Kwantitatief En een Kwalitatief probleem. De reactie van FIDIN is volstrekt bloosloos.

Terecht wijst het productschap nu middelen aan, die ook bij mensen in reserve worden gehouden.

IGZ kwaliteitsindicatoren

42 Percentage afleveringen van derde-generatie- chinolonen

Anoniem
30-04-2011 12:12
zegt:

Reactie van de KNMP is werkelijk te zot voor woorden: we hebben het te druk en richten ons op profilering van de apotheker in de Eerste Lijns Zorg.

Laat NapCo dit maar op zich nemen: iedere ondernemer weet dat een nieuwe markt nieuwe mensen vereist. Te druk bestaat dan ook niet. Ook in Denemarken leveren niet alle apotheken diergeneesmiddelen af. Laat Lennart Samelink voordat hij een persbericht afgeeft eerst eens te rade gaan bij apothekers met visie.

De KNMP gaat enerzijds mee met marktwerking en apotheken met een onderscheidend vermogen en functie, anderzijds ziet zij geen kans voor gespecialiseerde dierengeneesmiddelen apotheken? En in plattelandsgebieden geen apotheken? Juist met dierengeneesmiddelen kunnen er dan juist apotheken worden gevestigd. Of wil de KNMP de apotheekhoudende huisartsen meer werk laten doen?

Werkelijk van de zotte en wat een bekrompen blik op de wereld.

Dan heb je het spel inderdaad niet goed door zoals een HB lid onlangs op de radio zei.

Laat Marc van Gelder het maar niet horen. Die weet met dit soort nieuwe markten wel raad.

Of zou het kunnen zijn dat de woordvoerder denkt dat apothekers nu medicatie reviews moeten afnemen bij kippen, kuikens, schapen en geiten? Medicatie bewaking? Nierfuncties?

Waar tunnelvisie al niet toe kan leiden.

Wij maken alvast een aantal schappen vrij voor het kleinvee en huisdieren.

Anoniem
08-06-2011 02:07
zegt:

Te zot voor woorden is nog beschaafd uitgedrukt als men weet hoe het KNMP bureua is georganiseerd: de betreffende woordvoerder, Lennart Samelink, actief en zeer ambitieus VVD lid, is bevoegd zelfstandig een standpunt in te nemen en zonder ruggespraak een standpunt in te nemen te verkondigen, namens de leden van de KNMP.

De betreffende woordvoerder heeft zo eigenmachtig de taak van de openbare apotheker verder ingeperkt, zonder enig besef van de werkzaamheden en de verantwoordelijkheden: dierengeneesmiddelen is niet ons pakkie an: is ons onbekend en dus beginnen we er maar niet aan.

Beren op de weg. Klassiek KNMP standpunt. Dat heeft Lennart Samelink dan wel door.

Nogmaals is gezegd dat niet iedere Deense Apotheek dierengeneesmiddelen aflevert of moet afleveren. Er zijn gespecialiseerde apotheken die deze medicijnen afleveren. Inclusief medicatie bewaking en volume beheersing. Het sproeien met 3 en 4de generatie cefalosporinen van stallen komt in Denemarken dan ook niet voor.

Het is onvoorstelbaar dat de KNMP een net afgestudeerde jongen het woord laat voeren over onderwerpen waar hij niets van afweet en zo de positie van een hele bedrijfstak nog meer benadeeld.

Zo ga je niet met de belangen van een beroepsgroep om.

Waar blijft de actie van de ASKA leden?

Genoeg is genoeg.

HB lid Bart Smals twittert waarom de dierenartsen zo weinig gebruik maken van de diensten van de apotheker.

Hoe diep kan je zakken als KNMP HB lid?

Met dank aan een HB lid in de wandelgangen voor deze info.

Kwaliteitskenmerk 1 van een kwaliteitsapotheek is het lidmaatschap van de KNMP.

Waar is de KNMP mee bezig?

Anoniem
09-06-2011 11:20
zegt:

Collegedag 2010 CBG,hoogleraar Henk Vaarkamp.

http://www.cbg-meb.nl/NR/rdonlyres/34DBD89B-A0DD-4EBB-A063-2EE831625127/0/AntibioticaresistentieHenkVaarkamp.pdf

7 van de 1100 dierenartspraktijken leveren ruim 70% van alle antibiotica bij dieren.

Antibiotica bij dieren=de zekerheid van de aflossing van de leningen van de boeren.

Anoniem
10-06-2011 13:51
zegt:

Met deze solo actie van Lennart Salemink heeft de KNMP nu de openbare farmacie een schade toegebracht van 1 miljard euro.

De schending van het Convenant bedroeg 770 miljoen euro en de KNMP heeft dat simpelweg weggegeven aan VWS/ZN in de hoop op "goodwill". Verder niets.

De omzet Dierengeneesmiddelen bedraagt in Nederland een kleine 300 miljoen euro. Lennart Salemink denkt als net afgestudeerde dat iedere apotheek dit moet kunnen doen en alle dierengeneesmiddelen op voorraad moet nemen en daar heeft Lennart Salemink geen zin in. Beren op de weg genoeg vindt Lennart Salemink.

De cultuur bij de KNMP blijft nog immer negatief benaderen van nieuwe zaken en die dan ook uit de weg gaan.

1 miljard euro. En de ASKA, inclusief NapCo, vindt dat geen enkel probleem.

Vandaag vernemen we de taakstelling openbare farmacie 2012. Waar 1 miljard euro wordt weggegeven is meer te halen denken de alfa en gamma politici en ambtenaren.

Maar dat een woordvoerder eigenmachtig een positie kan en mag innemen en uitvoeren en uitdragen vraagt om een keiharde blik in de spiegel.

Anoniem
10-06-2011 14:37
zegt:

Het is noodzakelijk dat er één landelijk werkende apotheek komt, die de hele diergeneesmiddelen- markt voorziet en zo in kaart brengt.

Nu tast de overheid in het duister omdat veeartsen zonder controle handelen en toedienen.

Alle diergeneesmiddelenleveranties via één centrale apotheek, die alle geneesmiddelstromen naar de bio-industrie vastlegt. Daar kunnen vragen worden gesteld over reserve-antibiotica voor menselijk gebruik.

(Kwaliteitsindicator 42. Percentage terhandstellingen voor derde-generatie-chinolonen voorgeschreven door de huisarts, ten opzichte van alle afgeleverde antibiotica voorgeschreven door de huisarts)

De bio-veeartsen hebben het er naar gemaakt.

Back to top