Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Verwarring bij chinolonen

PW Magazine 05, jaar 2011 - 20-01-2011
De tekst ‘Met water innemen, niet met melk’ bij de chinolonen ciprofloxacine en norfloxacine is onduidelijk voor patiënten. Dit blijkt uit meldingen van gebruikers van deze geneesmiddelen op www.meldpuntmedicijnen.nl, een website van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Eén van de melders vraagt zich af of deze tekst betekent dat zo lang de kuur duurt geen melk mag worden gedronken. Een andere melder vindt het onduidelijk of inname van chinolonen wel of niet gelijktijdig mag met melkproducten. Verder vraagt deze melder zich af of inname van melkproducten twee uur voor of twee uur na slikken van een chinolon moet gebeuren.

Het IVM adviseert apothekers daarom extra uitleg te geven bij het verstrekken van deze medicijnen. Het beste is volgens dit instituut dat apothekersassistenten bij aflevering van deze medicatie expliciet vertellen dat vanaf twee uur voor en tot twee uur na inname van chinolonen het drinken van melkproducten niet mag.

Het geneesmiddelinstituut baseert haar advies op literatuurgegevens uit Stockley’s Drug Interactions [1]. Dit boek beschrijft interactiestudies waaruit blijkt dat 300 ml melk of yoghurt de Cmax en AUC van ciprofloxacine en norfloxacine significant verlaagt. Of deze farmacokinetische veranderingen daadwerkelijk effect hebben op de bestrijding van de infectie, is nog onzeker.

Het IVM neemt echter het zekere voor het onzekere en adviseert daarom een tijdsinterval van twee uur tussen inname van melkproducten en chinolonen.

Calcium bindt aan ciprofloxacine en norfloxacine. Daardoor ontstaan onoplosbare complexen, zodat opname van deze middelen in het bloed niet mogelijk is. Bij andere chinolonen lijkt deze interactie geen rol van betekenis te spelen.

Geneesmiddelgebruikers en behandelaars kunnen ervaringen met onduidelijke etiketteksten melden op www.meldpuntmedicijnen.nl.

 

1 Stockley's Drug Interactions. Baxter K, editor. 9th ed. London: Pharmaceutical Press; 2010.

Document acties

Back to top