Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Veel voordelen aan wekelijkse diabetesbehandeling

PW Magazine 38, jaar 2011 - 23-09-2011
Het diabetesmiddel exenatide is sinds kort ook beschikbaar in een vorm die slechts een keer per week hoeft te worden toegediend. In hun promotieonderzoek aan de VUmc hebben Mark Fineman en Mathijs Bunck respectievelijk de ontwikkeling en het werkingsmechanisme van exenatide onderzocht. Drie vragen aan Fineman.

Wekelijks … Dat scheelt veel zorgen?

“Zeker. Patiënten met diabetes type 2 zijn vaak de hele dag met hun ziekte bezig. Het is voor hen een groot voordeel dat ze een middel maar één keer per week hoeven toe te dienen. Helaas wordt dit middel in Nederland nog niet voor elke diabetes type 2-patiënt vergoed."

Nog andere voordelen?

“Het geeft gewichtsafname en de kans op hypoglykemieën is beperkt, omdat de werking afhankelijk is van de suikerspiegel. Dit in tegenstelling tot de meeste andere bloedsuikerverlagende geneesmiddelen die nu beschikbaar zijn. De nadelige effecten van de andere middelen leiden tot een verminderde therapietrouw bij patiënten. Vooral de gewichtstoename leidt tot verergering van de al aanwezige risicofactoren op hart- en vaatziekten, zoals insulineongevoeligheid, verhoogde bloedvetten en verhoogde bloeddruk. Er is dus behoefte aan behandelmethoden die gepaard gaan met gewichtsvermindering.”

Hoe verlaagt exenatide het gewicht?

“Het middel remt de maaglediging, waardoor een versterkt gevoel van verzadiging optreedt. Mensen eten dus minder en vallen daardoor af. Exenatide is verwant aan het darmhormoon glucagon-like peptide-1 (GLP-1). Dit darmhormoon verlaagt de bloedsuiker, stimuleert de afgifte en aanmaak van insuline tijdens de maaltijd en remt de afgifte van het hormoon glucagon. Het voordeel van exenatide boven het lichaamseigen GLP-1 is dat dit middel niet snel wordt afgebroken. Dit blijkt uit onderzoek van mijn collega promovendus Mathijs Bunck. In zijn onderzoek is het meest opvallende resultaat dat na drie jaar behandeling met exenatide de achteruitgang van de bètacellen afgeremd wordt.”

Document acties

Back to top