Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tweede Kamer akkoord met indicatie op recept

Ook instemming met labwaarden voor apothekers

PW Magazine 14, jaar 2011 - 30-03-2011
De Tweede Kamer is dinsdag 5 april akkoord gegaan met de vermelding van de indicatie op het recept bij 44 geneesmiddelen. De Kamer kon zich bovendien vinden in een voorstel om de apotheek inzicht te geven in de labwaarden van de patiënt.

KNMP-voorzitter Jan Smits meent dat de Tweede Kamer hiermee vooral kiest voor patiëntveiligheid. In het in januari gepresenteerde Witboek Farmacie beschrijft de KNMP beide maatregelen als voorwaarden om de medicatieveiligheid en de farmaceutische zorg in Nederland verder te kunnen verbeteren.

Bij de keuze voor geneesmiddelen zijn de KNMP en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) samen tot een lijst van 44 geneesmiddelen gekomen. De nieuwste stoffen en inzichten zijn hierin nog niet verwerkt.

Het zijn eerstelijnsmiddelen waarbij de indicatie nodig is om de dosering te kunnen controleren. Als de maatregel leidt tot verbetering van de farmaceutische zorg en een vermindering van medicatiefouten, volgen meer geneesmiddelen, heeft VWS al laten weten.

Voorbeeld is amitriptyline, dat in verschillende doseringen wordt gebruikt bij (ernstige) depressie of neuropathische pijn. Een ander voorbeeld van een geneesmiddel waarbij de indicatie op recept ernstige doseer­fouten kan voorkomen, is methotrexaat. Sinds 2007 hebben dertien ongevallen plaatsgevonden met methotrexaat, waarvan zes met dodelijke afloop. De meeste problemen met dit middel ontstaan doordat de dosering verwisseld wordt: éénmaal per dag in plaats van éénmaal per week.

Labuitslagen

Het beschikbaar stellen van de labwaarden komt voort uit een amendement op de Geneesmiddelenwet van D66-Kamerlid Dijkstra. Als de apotheker over de labuitslagen beschikt, kan deze beter bepalen welk geneesmiddel het beste voor de patiënt is.

D66 meent dat het de medicatieveiligheid ten goede komt wanneer apothekers het recht hebben op labwaarden van natrium, kalium, lithium, digoxine, HbA1C, stollingstijd en nierfunctie. Kennis over deze labwaarden heeft de apotheker in huis, maar deze gegevens worden nog niet structureel uitgewisseld. Het is volgens D66 in het belang van de patiënt deze uitwisseling nu wel te regelen.

Volgens Smits is kennis van labuitslagen van patiënten bij apothekers – naast de reden van voorschrijven – van groot belang voor het verder verbeteren van medicatiebewaking en medicatieveiligheid.

Document acties

Back to top