Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Twee jaar verlies voor jong zelfstandigen

PW Magazine 01 / 02, jaar 2011 - 21-12-2010
50% van de jong zelfstandige apothekers leed verlies in 2008 en 2009. De hoge lasten voor goodwill kunnen zij niet meer opbrengen. Dat blijkt uit onderzoek van de SFK onder 36 apotheken.
Twee jaar verlies voor jong zelfstandigen

Beginnende zelfstandige apothekers zagen de nettowinst in hun apotheek kelderen van € 160.000 in 2007 tot € 40.000 in 2009. Aan goodwill betaalden deze apothekers gemiddeld € 2,7 miljoen. In opdracht van de Stichting Jong Zelfstandige Apothekers (JZA) deed de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) onderzoek naar de financiële positie van jong zelfstandigen.

De groep bestaat volgens de JZA uit 110 apotheken, die gezamenlijk 1,5 miljoen patiënten vertegenwoordigen. Op de enquête van de SFK reageerden 78 apotheken, waarvan 36 bruikbaar waren voor het onderzoek. Dit zijn de apotheken die volledig in eigendom zijn, de overige apotheken zijn van gedeeld eigendom, zoals apotheken in een maatschap.

Kwetsbaar

De jong zelfstandigen zijn extra kwetsbaar als de brutowinst daalt, bijvoorbeeld als gevolg van een lager tarief of preferentiebeleid. Zij komen sneller in de financiële problemen dan andere apothekers die geen goodwill hoeven te financieren. Daarbij komt dat de financiering van de goodwill geen onderdeel uitmaakt van de tarieven van de NZa, maar wel drukken op de bedrijfsresultaten van de apotheek.

Het financieel gezond maken van de zelfstandige apotheken kost volgens de SFK tussen € 35,8 en € 53 miljoen. Dit bedrag zou volgens de JZA door alle marktpartijen, inclusief zij zelf, betaald moeten worden. De jong zelfstandigen vrezen dat als er niets gebeurt, hun zorginnovaties volledig stil zullen vallen. Uit het rapport blijkt dat de jong zelfstandigen korten op hun eigen norminkomen.

Document acties

Reacties

Anoniem
22-12-2010 12:34
zegt:

Het PW is redactioneel een merkwaardige koers gaan varen. Eerder dit jaar werd het blad zowel op papier als op de website congruent uitgegeven. Het enige verschilletje tussen papier en de website was, dat de literatuurverwijzingen alleen op de website stonden vermeld. Het bewaren van een gedrukt exemplaar was niet langer noodzakelijk voor archivering. Een USB-stick volstond. Tegelijk met de mogelijkheid om reacties online te publiceren, werd gelijktijdig de helft van het papieren exemplaar niet meer digitaal gepubliceerd. Dat lot trof ook het geruchtmakende commentaar van Edwin Bos in het PW van 22 oktober.

Maar ook het voorpagina artikel ”In gevecht” uit het PW 50 is niet digitaal opgeslagen. Dat betekent tevens dat reageren op dit artikel niet mogelijk is. Het uitstekende artikel van René Groeneveld verdwijnt zo in de papiercontainer. Het overlevingsverhaal van collega Nienke van Oostveen verdient het voor het nageslacht digitaal te worden bewaard. Het beschrijft een persoonlijk gevecht van een onschuldige zorgverlener met haar faillissement.

”Beginnende zelfstandige apothekers zagen de nettowinst in hun apotheek kelderen van € 160.000 in 2007 tot € 40.000 in 2009. Aan goodwill betaalden deze apothekers gemiddeld € 2,7 miljoen. In opdracht van de Stichting Jong Zelfstandige Apothekers (JZA) deed de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) onderzoek naar de financiële positie van jong zelfstandigen.”

Waarom krijgt de lezer van deze digitale publicatie toch een heel ander gevoel? Reageren kan, dus al typend geschiedt zulks ook. Gemiddeld houdt die groep die 2,7 miljoen goodwill meetorst dus nog 40.000 euro over. En dit na afbetaling van de goodwill en de benodigde rentebetalingen. Over de vorm en de condities zwijgt SFK, maar ook alle externe contractpartners van het Transitieakkoord kunnen meelezen. Na tien jaar stug afbetalen zijn alle zorgen over. Hoeveel beter moet het dan wel niet gaan met de groep niet -JZA- apotheekhoudenden?

Twee volledig tegenstrijdige publicaties in het PW. Het gedrukte verhaal staat diametraal tegenover de jubelende digitale SFK- publicatie. Commentaar komt er niet van de redactie, dus dient nu van lezers te komen. De bekende groep van analytici. Hoe weinig ambitie kan de redactie hebben overgehouden? Het redactioneel commentaar van Edwin Bos van 22 oktober is alleen nog in het gedrukte exemplaar te lezen.

Anoniem
23-12-2010 01:44
zegt:

We wachten op de aanvulling vanuit de SFK/KNMP op dit persbericht.

Cijfermatig rammelt het aan alle kanten. Dat is een ieder duidelijk. Leon Tinke heeft aan wat teveel knoppen zitten draaien.

110 apotheken met 1,2 miljoen verzekerden. Dat is 14.000 gemiddeld per apotheek. 2x zo groot als de norm. Waar liggen deze apotheken? Goodwill 2.7 miljoen per apotheek. Gemiddeld.

78 hebben gereageerd op de oproep. 36 kwamen door de selectie van Leon Tinke.
Wat is de omvang van deze apotheken? Wat is de betaalde Goodwill per apotheek?

Vervolgens komt de rekensom dat deze "jonge" apothekers in 2007 nog 167.000 euro netto verdienden en in 2009 nog 40.000 en dat zij hun norm inkomen niet haalden. Was dit na betaling van rente en aflossing Goodwill en andere verplichtingen?

De editor heeft er een rommeltje van gemaakt waarvan de zorgverzekeraars, de NZa en de politici als Eelke van der Veen van zullen watertanden. De motie van Eelke van der Veen kan als hamerstuk alsnog worden aangenomen; tarief naar 6.90. Ook volgens Leon Tinke van SFK/KNMP Kantoor kostendekkend.

Leon Tinke gaf in het PW vrij dat de KNMP niet langer financieel afhankelijk is van de openbare apotheken. Het verdienmodel van de KNMP was aangepast en de inkomsten uit advies en taxe waren nu zodanig dat de KNMP zich onafhankelijk van de apothekers kon opstellen.

Dat is te merken.

De panden aan de Alexanderstraat zijn betaald door leden en niet-leden. De KNMP zit zeer ruim en zeer luxe op een riante locatie.

Volgens Leon Tinke is met 53 miljoen euro de goodwill problematiek van de ZJA apothekers, de 110 of de 36 stuks? , opgelost.

Wat zou het onroerend goed opbrengen?

Wie zijn de jonge apothekers en wat is de prikdatum? Hoe haal je de kringloophandelaren eruit?

De KNMP heeft niet voor niets nu actie gevoerd voor de medicatie veiligheid. Haar klassieke argument dat er door de tariefverlaging apotheken failliet zouden gaan en de continuÏteit van de farmaceutische zorg in het geding zou komen is door Leon Tinke onderuit gehaald. Terecht of onterecht?

De banken hebben vele apotheken geplaatst in het bakje probleemfinancieringen (bijzondere kredieten in het jargon). Dat is niet voor niets. Overnames e.d. worden niet meer gefinancierd door banken. Nog 1 week en dan sluit ook het loket bij De Friesland Bank. Hans Hufen vertrekt dan.

Is Leon Tinke dat allemaal ontgaan of kan hij deze berichten niet plaatsen in zijn excel spreadsheet?

Dit Persbericht is de zoveelste blunder van de KNMP/SFK.

Back to top