Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Trombo-embolie bij lenalidomide

PW Magazine 01 / 02, jaar 2011 - 04-01-2011
Patiënten met multipel myeloom die worden behandeld met Revlimid (lenalidomide) in combinatie met dexamethason, hebben een verhoogd risico op trombo-embolische aandoeningen: voornamelijk diep-veneuze trombose, longembolie, myocardinfarct en cerebrovasculair accident.

De firma Celgene schrijft dit in een brief aan zorgverleners. Artsen dienen deze risico’s bij hun patiënten nauwlettend te volgen. Patiënten moeten daarnaast proberen mogelijk beïnvloedbare risicofactoren voor trombo-embolische aandoeningen te verminderen (stoppen met roken en behandeling van hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol). Middelen die de vorming van rode bloedlichaampjes bevorderen of middelen die het risico op trombo-embolieën kunnen verhogen dienen voorzichtig gebruikt te worden. De firma raadt verder middelen die tromboses voorkomen aan, in het bijzonder voor patiënten met meer risicofactoren voor trombose.

Document acties

Back to top