Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Toelating geneesmiddelen

PW Magazine 38, jaar 2011 - 23-09-2011
De volgende middelen hebben een positief advies van het CHMP gekregen.

- Dexdor (dexmedetomidine) voor sedatie van volwassenen op de intensive care, bij wie diepere sedatie niet nodig is.

- Incivo (telaprevir) is geregistreerd voor de behandeling van chronische hepatitis C met genotype 1 bij volwassen patiënten met gecompenseerde leverziekte. Dit is het tweede geneesmiddel in een nieuwe klasse van geneesmiddelen voor de behandeling van chronische hepatitis. Het CHMP heeft telaprevir versneld beoordeeld, gezien het belang voor de Europese populatie.

- Plenadren (hydrocortison), een weesgeneesmiddel voor de behandeling van bijnierinsufficiëntie bij volwassenen. Het gaat om een product met verlengde afgifte, dat eenmaal per dag gegeven kan worden.

Bron: CBG

Document acties

Reacties

27-09-2011 13:23
D.T. Hendriksz zegt:

Prachtig allemaal, maar wie gaat dit betalen? Er circuleren nu allemaal scenario's voor 2012 wegens de invoering van de vrije prijzen en 5 prestaties plus 1 vrije voor de farmaceutische zorg extramuraal. Een van die scenario's is bevriezen van het budget per apotheek peil 2010/2011. Een apotheek mag niet meer declareren in 2012 dan zij deed in 2011/2010. Materiaalkosten en zorgkosten als lumpsum. Variaties op dit thema worden ook geopperd. Gemiddelde regelwaarde e.d.
Ondertussen behouden verzekerden recht op alle in Nederland geregistreerde en in het GVS opgenomen middelen; de positieve lijst. Verzekeraars zijn contractueel verplicht deze rechten te honoreren. Medisch Noodzaak verklaring blijft van kracht. Bundelen van lumpsum middels budgetteren per FTO groep wordt ook genoemd. Dan zijn ook huisartsen de klos. Medisch Specialisten moeten zich houden aan richtlijnen en standaarden maar vallen niet onder het FTO budget.

Maak maar een businessplan met een inkomstendaling met 20%.

De verzekeraars leggen de rekening bij de apotheekhoudenden en artsen.

Back to top